Maiko Kalvet • 25 juuni 2019
Arvamused
Ainult tellijale

Maiko Kalvet: ei maksa käega lüüa, kui hüvitist ei maksta

Kui lennuettevõtted hüvitist maksta ei soovi, ei tasu kohe käega lüüa, sest pahatihti vastataksegi esimesele pöördumisele eitavalt, kirjutab ERGO kindlustuse õigusabikulude kindlustuse ärijuht Maiko Kalvet.

Maiko Kalvet.  Foto: Helen Kattai.

Viimasel ajal on sagenenud teated lendude hilinemiste kohta. Euroopa õhuruumis on sel suvel oodata ajaloo suurimaid ummikuid, nii et paljud puhkusele sõitjad peavad arvestama, et puhkusele minek või sealt tulek võib hilineda tunde ning halvimal juhul päevi.

Lennureisijad peaksid teadma, et lennuettevõtjal on kohustus lennu tühistamise või hilinemise korral tagada reisijatele ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook. Kui lend lükkub järgmisele päevale, on reisijal õigus ka majutusele. Lisaks on reisijatel õigus hüvitisele, mis sõltuvalt lennu vahemaast on kuni 600 eurot. Hüvitise saamiseks tuleb reisijal pöörduda esmalt lennuettevõtte poole.

Praktika näitab, et esimesele pöördumisele vastavad lennuettevõtjad üldjuhul eitavalt. Hüvitise maksmisest keeldutakse, tuginedes väitele, et lennu hilinemise või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud. Levinumaks keeldumise põhjuseks on tehniline rike. Siinkohal tasub silmas pidada, et kohtupraktika kohaselt ei vabasta lennuki tehniline rike lennufirmat hüvitise maksmise kohustusest. Erakorralisteks asjaoludeks, mille korral lennufirma ei pea hüvitist maksma, on vaid need sündmused, mis oma olemuselt või päritolult ei ole lennufirma tavapärasele tegevusele omased ja väljuvad tema tegeliku kontrolli alt. Siia alla kuuluvad näiteks halbadest ilmastikuoludest tingitud lennujaama ülekoormatus või lennuki kokkupõrge linnuga.

Lennuettevõtted kasutavad erinevaid meetodeid, et hüvitise maksmist vältida. Nii on reisijatele pakutud lennufirma vautšereid uute piletite soetamiseks või saadetud pangatšekke, mida ükski pank vastu ei võta. Samuti venitatakse taotluse menetluse protsessi, nõudes asjasse mittepuutuvate dokumentide edastamist või jättes kirjadele vastamata.

Siiski ei tasu esialgse eitava vastuse korral hüvitise nõudele käega lüüa. Kui lennuhüvitise nõudega pöörduda näiteks tarbijavaidluste komisjoni poole, siis lennuettevõtja tasub hüvitise tihtipeale juba menetluse käigus. Täies ulatuses hüvitise kätte saamiseks piisab reeglina sellest, kui tarbijavaidluste komisjoni poole pöördudes on ka õigusabikulud kindlustatud.

Hetkel kuum