Mait Palts • 31. märts 2013 kell 6:12

Kolmandik omavalitsusi tõrjub ettevõtjaid

Kohalikelt omavalitsustelt ei saa nõuda imesid ettevõtluse toetamisel, kuid ettevõtjate tagasiside näitab, et palju annab ära teha, kui on tahet ja motivatsiooni.Kui aga suur hulk kohalikke omavalitsusi või nende juhte ei soovigi ettevõtjat ära kuulata või ei ürita nende muredele lahendusi otsida, on asi halb, kirjutab kaubanduskoja peadirektor Mait Palts.

Omavalitsuste suhtumise kohta on küll ka häid näiteid, kuid kahjuks on palju ka selliseid, kuhu ei ole jõudnud arusaam, et töökohtade olemasolu kohaliku omavalitsuse territooriumil loob tulubaasi.

Palju on näiteid, kuidas omavalitsuse territooriumile tootmisüksust rajada soovides kohtavad ettevõtjad põrkuvad ilmse vastumeelsusega ja peavad oma plaanidest loobuma. Ettevõtjad ei oota rahalist toetust või kätelkandmist, piisaks mõistvast suhtumisest ja eri võimaluste kaalumisest. On näiteid, kus koostöö tulemusena on kohaliku bussiliini marsruute muudetud või aegu veidi nihutatud –kokkuvõttes on võitjaks olnud nii elanikud kui ettevõtjad. Kahjuks ei tehta sellist koostööd kuigi sageli.

Kaubanduskoda on omavalitsuste ettevõtjasõbralikkust pikalt analüüsinud ja see teema on meie liikmete jaoks äärmiselt oluline. Eelmise aasta sügise küsitlus näitas, et ettevõtjate hinnangul on ainult üks kolmandik omavalitsusi ettevõtjasõbralikud. Teise kolmandiku suhtumist peetakse ettevõtjavaenulikuks. Kolmandik on ettevõtluse suhtes neutraalne. Ettevõtjad heidavad omavalitsustele ette liigset bürokraatiat, aeglast otsuste tegemist ja läbipaistmatut asjaajamist, aga ka vähest professionaalsust.  Üle 70% uuringus osalenuid ei ole kogenud, et omavalitsus ettevõtete tegevust toetab.

Ettevõtjad ootavad arutelu, kuidas motiveerida omavalitsusi suuremale ettevõtjasõbralikkusele. Oleme teinud ettevõtluskeskkonna regionaalse arengu soodustamiseks ettepaneku, et osa üksikisiku tulumaksust võiks laekuda omavalitsuse eelarvesse töökohapõhiselt ja osa elukohapõhiselt, mitte ainult elukohapõhiselt nagu täna. Ehk nähakse sellisel juhul ettevõtjat rohkem kui tulu loojat ja tööandjat kohalikele elanikele, mitte enam kui tülikat komponenti, kes veel täiendavat tähelepanu nõuab.

 

 

Hetkel kuum