19. märts 2013 kell 4:45

Anna raha, riik! Anna rohkem!

Viimsi abivallavanema Jan Trei kirjutis peegeldab ehedalt Eesti vallajuhtide mõtteviisi. Anna aga raha, riik! Anna rohkem, sest meile ei piisa sellest, mis me juba saanud oleme. Iroonilisel kombel on küsija Eesti ühe jõukama valla juht.

See on muidugi tore, kui vallajuhid oma valla õiguste ja rahakoti eest seisavad, aga kuni see seisneb ainult riigi poole vaatamises – muutke seda seadust, muutke teist, et me rohkem raha saaksime – pole mingit tegelikku muutust loota. 

Ma tahaksin vallajuhtide sulest lugeda hoopis kirjutisi, mida on ette võetud selleks, et valda tuleks rohkem ettevõtteid, kes loovad töökohti ja tekitavad nii ise juurde maksumaksjaid, kes aitavad valla rahakotti täita. Ma tahaksin lugeda nende ideid, kuidas valla tulubaasi suurendada. Selle asemel aga kostab pidev hala, et riik peab raha juurde andma.

Valla olemasolu mõte ei saa seisneda vallaametnikele palga maksmises. Pisikesed ja vaesed vallad pole aga enamaks võimelised, nad ei suuda juba ammugi täita neid ülesandeid, mis neile peale pandud – ei seaduse ega nende inimeste silmis, kes neis maakohtades elavad.

Seetõttu on hädavajalik, et haldusreformi käigus muutuks ka mõtteviis – et valdade eesotsas oleks inimesed, kes mõistavad, et ka ise tuleb midagi teha, mitte kõiges oma hädades riiki süüdistada. Väga visa on sugenema arusaamine, et kui riigil oleks lõputult raha, mida valdadele laiali jagada, poleks mingit haldusreformi ju üldse vaja.

 

Autor: Vilja Kiisler, Vilja Kiisler

Hetkel kuum