Kuno Väin • 11. juuni 2013 kell 7:01

Riigivisiit annab ettevõtjate kontaktidele kiirenduse

Siin ja seal on kerkinud küsimus, kui mõttekas on ettevõtjatel saata kõrgeid võimukandjaid nende välisvisiitidel, nagu just viimastel aastatel on populaarseks saanud. Minu arvates on Eesti-suguse suhteliselt väikese riigi jaoks ettevõtjate osalemine riigivisiitidel koos presidendi, peaministri või majandusministriga väga õige lahendus.

Muidugi on visiidi tulemuslikkus riigiti erinev. Eriti sobiv on see formaat maades, mille ettevõtlus ja poliitika on sellise väikese eripäraga. Näiteks endise Nõukogude Liidu Kesk-Aasia vabariikides, kus peaminister on ka minu teada kõigis peale Kõrgõstani käinud. Siia hulka võib kindlasti lisada ka India ja Hiina, kus sellised visiidid annavad ettevõtja poolt vaadates väga suure jõu. Kui ettevõtja läheks mainitud riikidesse üksi, ei pääseks ta väga paljudele asjadele lihtsalt ligi. Riigivisiit avab uksi, mis muidu kinni jääksid.

Võib-olla tõesti, et kui Saksamaale või mujale vanasse Euroopasse riigivisiidile kaasa minna, siis see mudel küll toimib, aga ei oma sama suurt efekti.

Minu meelest on kõik Eesti kõrged võimukandjad tegelikult väga head oma riigi turundajad. Riiklik pool osaleb selles protsessis tugevalt, tutvustades kaasasolevaid firmasid, rääkides nende tegevusest, plaanidest sihtriigi turul jne - olgu see siis ärifoorumi vormis või mõnel muul moel korraldatud. Kui ikka külalisriigi peaminister või president oma maa ettevõtjaid tutvustab, siis on see vastuvõtvate ettevõtjate jaoks kõva sõna. Vajaliku lisavärvingu annab mõistagi vastuvõtva riigi mõne kõrge esindaja kohalolek.

Visiidi tulemuslikkus sõltub palju ka ettevalmistusest. Kõigepealt tuleb ära teha korralik kodutöö selles osas, keda kustuda üldse meie ettevõtjatele vastu. Samuti on ettevõtja jaoks oluline potentsiaalsete klientide eelnev teavitamine, et me nüüd tuleme ning meil on sellised ja sellised projektid välja pakkuda. Peab olema 100-protsendiline valmisolek juba enne minekut, visiit ise on ikkagi ilusa suure täpi pealepanek eelnevale kodutööle. Siis asjad toimivad.

Oma kogemuse põhjal saan öelda, et meie firma jaoks on taoliste riigivisiitide kasutegur ilmnenud kohe. See ei ole sugugi nii, et käisime ära ja siis jääme ootele, et mis edasi saab. Vastupidi, väga kiiresti on järgnenud konkreetsed teod, on sõlmitud diilid ja liikuma hakanud kaubad.

Oluline nüanss on ka omavaheline suhtlemine. Sellistel reisidel kerkib ikka ühiseid teemasid üles, mida on aega kas ettevõtjatel omavahel või siis koos otsustajatega mitteametlikus vormis arutada. Näiteks oleme saanud parlamendiliikmetele, kes erinevates komisjonides töötavad, laiemalt selgitada neid kitsaskohti, mis meid siin kodukamaral pigistavad. See on samuti suur pluss.

(Kommentaar on kirja pandud intervjuu põhjal.)

Hetkel kuum