Karolin Lorents • 14. aprill 2014 kell 4:10

Ületähtsustatud eelotsused

Iga siduv eelotsus põhineb selle konkreetse juhtumi asjaolude ja tõendite hindamisel. Need on aga detailid, mida ei saa otsuse kokkuvõttes seoses maksusaladuse kaitsega avaldada.

Seetõttu ei peaks selliste kokkuvõtete rolli üle hindama ning maksuvaldkonna õigusselgust nende avaldamisega siduma.

 Vahepealne paus siduvate eelotsuste avaldamisel oli tingitud võimalikust vastuolust maksusaladuse, sh ärisaladuse kaitsega. Nimelt võib eelotsuse detailide avalikustamine viia maksusaladuse/ärisaladuse avalikustamiseni, kuna siduva eelotsuse taotleja võib olla maksustamise detailide järgi tuvastatav.

Uus veeb. Seoses kasvava huviga siduvate eelotsuste temaatika vastu otsustas maksuhaldur täiendavalt analüüsida ka varem  tehtud siduvaid eelotsuseid ning kui nende läbivaatamises selgub, et ohtu maksusaladuse avaldamiseks ei ole ja otsuse õiguslik alus on ajakohane, avaldatakse veebis ka need kokkuvõtted. Eelotsuse avaldamisel lähtume põhimõttest, et kokkuvõtte saab avaldada juhul, kui selle taotleja maksusaladus on igakülgselt kaitstud.

Põhjus, miks kõnealune rubriik maksu- ja tolliameti veebilehel on ajutiselt suletud, on üleminek uuendatud veebiversioonile, mis avatakse juuni lõpuks. Ümberkorralduste käigus vaadatakse rubriik ka sisuliselt üle, sest seoses maksuseaduste muudatustega on mitmed varasemad eelotsused oma asjakohasuse kaotanud.

Hetkel kuum