Hoiatus: investeerimispetised otsivad ohvreid

Eurod  Foto: EPA
Rainer Saad • 13. detsember 2016 kell 11:29

Finantsinspektsioon teatas, et Eestis pakuvad investeerimisteenuseid ettevõtted, millel puudub tegutsemisluba ja mis lubavad kiiret rikastumist.

„Soodsate” investeerimisskeemide korral pakutakse võimalust paigutada oma raha väärtpaberitesse, vääriskividesse, virtuaalvääringusse, veinidesse jne. Üldjuhul kaasneb pakutavatesse instrumentidesse investeerimisega väga kõrge risk.

Nii e-kirja, esitluste kui ka telefoni teel pakutavate ja tutvustatavate investeerimisskeemide usutavamaks muutmiseks on „investeerimisühingud“ loonud üsna sisukad ja korrektsed kodulehed. „Investeerimisühingu“ tutvustamine ei põhine enam üksnes telefonikõnel, vaid potentsiaalne ohver saab külastada ka nende kodulehte ja hankida sealt lisateavet.

Eestis investeerimisteenuseid pakkuvad firmad peavad olema registreeritud, nende üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Turuosaliste nimekiri on Finantsinspektsiooni kodulehel.

Kui investeerimisteenuseid pakkuva äriühingu asukohaks on mõni muu Euroopa riik, tuleks teiste riikide finantsjärelevalve asutuste veebilehtedelt kontrollida, kas investeerimisteenuseid pakkuv äriühing on antud riigis registreeritud, või edastada vastava riigi finantsjärelevalvele selle kohta kirjalik järelepärimine. Finantsjärelevalve asutuste veebiaadressid leiab Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Skeemide usutavuse suurendamiseks kasutatakse ka registreeritud ja tegevusloaga investeerimisühingute (äri)nimedega indentseid või äravahetamiseni sarnaseid (äri)nimesid. Seetõttu ei pruugi pelgalt investeerimisühingu (äri)nime kontroll finantsjärelevalve asutuse veebilehelt anda täit kindlust, et tegemist on tõepoolest järelevalve alla kuuluva investeerimisühinguga.

Seetõttu tuleks lisaks kontrollida ja võrrelda finantsjärelevalve asutuse veebilehel ja „investeerimisühingu“ kodulehel (või ka e-kirjades) avaldatud registreeringute või tegevusloa numbreid, kontaktandmeid (eelkõige telefoninumbreid ja e-posti aadresse), asukoha aadresse, kodulehe aadresse jne. Juhul, kui väidetava investeerimisühingu andmed erinevad finantsjärelevalve asutuse veebilehel avaldatust, võib olla tegemist pettusega.

Samuti juhib finantsinspektsioon tähelepanu, et virtuaalsete vääringute valdkond on paljuski reguleerimata ning sellega seotud instrumentide üle finantsjärelevalve kontrolli ei tee.

Tegemist on enamasti digirahaga, mille on välja andnud ja mida tavaliselt ka kontrollib mõni IT-arendaja, ning kõik riskid on jäetud selle teenuse tarbija kanda. Seda digiraha kasutab ja aktsepteerib teatud virtuaalne kogukond ning väljaspool kogukonda võib sel väärtus üldse puududa.

Pane tähele: digirahaga seotud peamised riskid

• Võib ilma jääda platvormi korraldaja või vahendaja tõttu;

• Võidakse digirahakotist varastada;

• Maksevahendina kasutades oled kaitseta;

• Tehingute tegemise võimalust võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel, sh rahapesuks;

• Väärtus võib kiiresti muutuda ja isegi nulliks kahaneda.

Hetkel kuum