Vaata, kuidas aasta lõpus makse planeerida

Ernst & Young Baltic ASi partner Ranno Tingas.  Foto: Andras Kralla
Rainer Saad • 27. detsember 2016 kell 7:12

Ernst & Young Baltic AS maksuekspert Ranno Tingas jagab soovitusi, kuidas veel aasta lõpus investeeringute ja väärtpaberitega seoses paremini makse planeerida.

Kuna füüsilise isiku tulu maksustamine on kassapõhine, siis mõjutavad 2016. aasta tuludelt tasumisele kuuluvat tulumaksu ainult selle aastanumbri sees tehtud mahaarvatavad maksed ja maksustatavad laekumised. 

Väärtpaberid (kui ei kasuta investeerimiskontot):

Tasuks välja arvutada võimalik maksukohustus 2016. a. väärtpaberitehingute kasumilt.Müüa kahjumis väärtpaberid, et tasaarveldada tekkinud kahjum aasta jooksul tekkinud väärtpaberitehingute kasumiga (arvestada müügiga kaasnevaid tehingutasusid ja investeerimisstrateegiat tervikuna).Kasumis väärtpabereid tasuks pigem müüa uue aasta alguses, sest sellisel juhul tuleb saadud kasult maksta tulumaks alles 1. oktoobriks 2018.NB! Väärtpaberite müügi puhul on maksustamisel määrav raha laekumise kuupäev, mitte tehingukorralduse andmise kuupäev.

Mahaarvamised:

Maksed pensioni III sambasse, mis on maksustatavast tulust mahaarvatavad 15% ulatuses maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 euro ulatuses; hea võimalus veel enne aastalõppu suurendada oma järgmise aasta tulumaksutagastust.Koolituskulude, eluasemelaenu intresside jms kulutuste ning tulumaksusoodustusega heategevuslike annetuste ja kingituste tegemine, mida tulumaksuseadus lubab füüsilise isiku tulust maha arvata (arvestades piirmäära 1200 eurot (kuid mitte rohkem kui 50% maksustatavast tulust), mis tulevikus langeb eluasemelaenu intresside osas 300 euroni).

Füüsilisest isikust ettevõtja:

Suunata oma laekumised erikontole ja sel juhul lükkub maksustamine edasi järgmisesse kalendriaastasse (maksustamine vaid siis järgmisel aastal, kui siis võetakse raha erikontolt välja ja ei tehta ettevõtlusega seotud kulusid).

Iga inimene:

Tehingute tegemisel ja raha saamisel otsustada, kummal aastal raha peaks laekuma (näiteks maksustatava kinnisvara ja väärtpaberite müümisel, üüritulu laekumisel).Hinnata, kas pikemas perspektiivis oleks mõistlik hakata kasutama investeerimiskontot või osaühingut.

Hetkel kuum