Äripäev • 10. mai 2018 kell 5:19

Olympicu väikeaktsionärid teevad konkureeriva ettepaneku

Olympicu kasiino.  

Olympic teatab, et nende vähemusaktsionärid esitasid homseks aktsionäride üldkoosolekuks oma alternatiivse otsuse eelnõu koos põhjendusega.

Seoses Olympic Entertainment Groupi korralise üldkoosolekuga esitas osa  ettevõtte vähemusaktsionäre, kes kinnitavad, et nende häältega on esindatud vähemalt 1/20 kogu Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, päevakorra 5. punkti kohta oma otsuse eelnõu ja põhjenduse.

Seal seisab, et kuna Odyssey Europe omandas avaliku vabatahtliku tulemusena vähem kui 90% ettevõtte aktsiatest, tuleks OEG aktsiate Tallinna börsil noteerimise lõpetamine heaks kiita alles siis, kui Odyssey Europe on omandanud 100% Aktsiaseltsi aktsiatest.“

Aktsionärid põhjendavad seda nii: „Noteerimine börsil tagab väikeinvestoritele teatud õigused, sealhulgas emitendi tegevuse ja majandusliku olukorra läbipaistvuse ning madalamad piirmäärad aktsionäride õiguste teostamisel üldkoosolekul. Seepärast on Nasdaq Tallinna börsi praktika kohaselt noteerimine lõpetatud pärast emitendi väikeaktsionäride aktsiate ülevõtmist õiglase hüvitise eest. Aktsiaseltsi noteerimise lõpetamine ohustaks oluliselt väikeaktsionäride õigusi ning aktsiate noteerimise lõpetamise taotlemise eeltingimuseks peaks olema 100% aktsiate omandamine enamusaktsionäri poolt.“

Olympic teatas, et kontrollib praegu, kas formaalsed eeltingimused otsuse eelnõu esitamiseks olid täidetud.

Hetkel kuum