Mait Kraun • 6. juuni 2018 kell 13:45

OEG plaanib aktsiakapitali suurendada

Ostja Odyssey Europe plaan on Olympic Tallinna börsilt ära viia.  Foto: Raul Mee

OEG nõukogu tegi aktsionäridele ettepaneku põhikirja punktide muutmiseks, mis on seotud eelkõige aktsiakapitali suurendamise ning nõukogu ja juhatuse õiguste suurendamisega, selgub börsiteatest.

Olympic Entertainment Group kutsus kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 29. juunil kell 15.00 Hilton Tallinn Parki konverentsikeskuses.

Praegu kehtivas põhikirja punktis 4.7 sätestatud nõukogu õigus suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali seoses aktsiaoptsiooniprogrammiga aegub 2019. aasta 19. aprillil.

Aktsiakapitali hakatakse suurendama

Uue ettepaneku järgi soovitakse, et nõukogul oleks õigus kolme aasta jooksul suurendada ühel või enamal korral aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni 2,8 miljoni euro ulatuses, mille käigus lastakse välja kuni 7 miljonit uut lihtaktsiat aktsiaseltsi otseste või kaudsete tütarühingute juhtidele või töötajatele aktsiaoptsiooniprogrammi raames.

Ettepanekus on ka kirjas, et aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on välistatud.

Teise päevakorra punktina on tehtud ettepanek uute aktsiate märkimiseesõiguse välistamine punkti 4.7 rakendamisel. Nõukogu teeb ettepaneku, et aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus välistatakse aktsiate puhul, mis lastakse välja vastavalt põhikirja punktile 4.7.

Nõukogule rohkem õigusi

Kolmanda päevakorrapunktina plaanitakse anda nõukogule õigus aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada, mille eesmärk on omandada ettevõte, ettevõtte üksusi, osalus ettevõttes või muid varasid. Aktsiaseltsi nõukogu teeb ettepaneku lisada põhikirja punkt 4.8, mis sätestab, et ettevõtte nõukogul on õigus kolme aasta jooksul (alates 29.06.18) suurendada aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega kuni 10 miljoni euro võrra, lastes samal ajal välja kuni 25 miljonit uut aktsiat.

Neljas ettepanek on hääletada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise poolt aktsiate puhul, mis lastakse välja mitterahalise sissemakse vastu vastavalt põhikirja punktile 4.8. Sissemakse eesmärk võib olla ettevõtte üksuse, osaluse või muude varade omandamine finantseerimine.

Rahalised piirangud väiksemad

Viienda punktina plaanitakse muuta põhikirja punkte, mis on seotud rahaliste piirmääradega, mis on vastavalt kas 500 000 või 1,5 miljonit eurot. Need on seotud peamiselt nõukogu eelnevat nõusolekut nõudvate juhatuse otsustega. Nõukogu teeb ettepaneku vähendada nimetatud summasid selliselt, et need oleksid vastavalt 300 000 ja 1 miljon eurot.

Ühtlasi tahab ettevõte muuta põhikirja punkti 9.2, mis sätestab, et aktsiaseltsi juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget. Nõukogu tahab muuta juhatuse neljaliikmeliseks.

Hetkel kuum