Äripäeva eriprojektide toimetus • 31. jaanuar 2020 kell 18:02

Põhinõuded metall-liidetele, kus tähelepanu vajavad keskkonnaklass ja tööiga

Vastavalt nõuetele (EVS-EN 1990: 2002, pt 2.1) tuleb konstruktsioon projekteerida ja ehitada säästlikult nii, et see on ettenähtud kasutusea jooksul nõutava töökindluse astmega. Heausksete tellijatena eeldame, et rajatis talub kõiki ehituse ja kasutuse ea jooksul esineda võivaid koormusi ja mõjureid ning seega on ette nähtud otstarbel laenuperioodi jooksul kasutuskõlblik.

Arhitekti või projekteerijat palgates eeldame, et lähtetingimustes on tellijaga mõistlikult kokkulepitud rajatise erinevate koosteelementide kasutuskõlblikkus ja kestus. Nende põhinõuete täitmisel tuleks valida sobivad materjalid ning näha ette konkreetsele objektile vastavad projekteerimise, valmistamise, ehitamise ja kasutamise kontrollmeetodid.

Projekteerimise juures on suureks abivahendiks ELi ehitusregulatsioon, kus www.eota.eu leheküljel on olemas juhend eeldatava tööea kohta, kasutades hEN või EAD alusel sertifitseeritud tooteid sõltuvalt kasutuskategooriast. Kategooriad jagunevad neljaks: lühike, keskmine, normaalne ja pikk tööiga. Need kategooriad omakorda jagunevad kolmeks: parandatav või kergesti vahetatav, veel mõne vaevaga asendatav ning eluaegne.

Tavaline tellija eeldab, et rajatis püsib kasutuskõlblikuna laenuperioodi lõpuni, millele tuleb tähelepanu pöörata kohe alguses, kuna kategooriate valikus on erinevate materjalide tööiga 30-kordse erinevusega, alustades 3 aastast ja lõpetades 100 aastaga.

Juba 4 aastat tagasi, 2015. a lõpuks valmis kaks mitteharmoniseeritud toodete juhendit, kus EAD 330046-01-0602 juhend puudutab metall-lehtmaterjali ja erinevate metalldetailide kinnituskruve ning EAD 330047-01-0602 valmis sandwich-paneelide kinnitustarvikute sektori täiendusena.

Kõik antud kategooria välimises ≥C2 keskkonnaklassis kinnitustarvikud omavad heakskiitu (CE-märgistust), kui nad on valmistatud roostevabast terasest, andes liitele kuni 25aastase tööea.

Kellel on soov rajatisele pikemat tööiga saada, on ainult kaks võimalust: kas võtab ise vastutuse või leiab kompetentse süsteemitarnija, mille puhul saab kaasa terviklahenduse koos pikema (>25 aastat) süsteemigarantiiga, mida läänemaailmas on jõudsalt praktiseeritud juba aastakümneid.

Varjatud kinnituslahendus fassaadipaneelide kindlaks ja lihtsaks kinnitamiseks!

Lisainfo: Enno Rahuoja, tel 661 0600, [email protected] või NVELOPE.com

Hetkel kuum