• Jaga lugu:

  Epler & Lorenz on 30 aastat aidanud vähendada ühiskonna poolt tekitatavat „jalajälge”

  AS Epler & Lorenzil on 30 aastat kogemust jäätmekäitlusesFoto: Epler & Lorenz

  Eesti riigi eesmärgiks on suunata võimalikult suur kogus elutegevuse käigus tekkivatest jäätmetest taaskasutusse ja vähendada sellega ühiskonna poolt tekitatavat „jalajälge“. Olulist rolli mängib selles valdkonnas tänavu 30. tegevusaastat tähistav jäätmekäitlusettevõte AS Epler & Lorenz, kelle valduses on Eesti ainus spetsiaalne ohtlike jäätmete põletamise tehas.

  „Jäätmete käitlemine tervikuna on mitmetahuline protsess, aga eriti keeruline on just ohtlike jäätmete valdkond. Paljud jäätmed on ohtlikud nii inimestele kui ka loodusele ning seetõttu nõuab seda liiki jäätmete vastuvõtt ja nende käitlemine väga ning nõuetest kinnipidamist,” tutvustab AS Epler & Lorenz juhatuse liige Janis Lorenz. „Meie eesmärk on korraldada jäätmekäitlust võimalikult loodust säästvalt.”
  Epler & Lorenz alustas ohtlike jäätmete käitlemisega 1991. aastal ning seda õlijäätmete kogumise ja põletamisega esimesel Baltimaadesse ehitatud jäätmepõletusseadmel Tartus. Kuna inimtegevuse käigus tekkivate, elukeskkonnale ohtu kujutavate jäätmete ring on märksa laiem, tekkis peagi vajadus ka teiste ohtlike jäätmete käitlemiseks. Tänaseks on ettevõtte tegevus koondunud järgmistesse põhisuundadesse: ohtlike jäätmete põletamine energia tootmiseks, jäätmekütuste valmistamine fossiilsete kütuste asendamiseks, ohtlike jäätmete taaskasutamine materjalina ning keskkonnakaitseliste puhastustööde teostamine.

  Inimeste mõttemaailma muutmine on võtnud aastaid

  Ettevõtte valduses on Eesti ainus spetsiaalne ohtlike jäätmete põletamise tehasFoto: Epler & Lorenz
  Lorenzi sõnul tundus 1991. aastal jäätmekäitlusettevõtte asutamine esmapilgul vettehüppena tundmatusse. „Ohtlikud jäätmed olid paljude jaoks võõras teema ja väidetavalt neid ju ei tekigi nii palju ja... Meil kulus aastaid selle mõttemaailma muutmiseks,” meenutab ta. „Olulise otsuse tegime 2004. aastal, et jätkata ohtlike jäätmete põletamist, peame uuendama põletustehase. See vajas suurt investeeringut, mis algul tundus päris raske olevat. Suutsime pankadele selgeks teha vajaduse Eestile ja leidsime panga, kes oli valmis toetama.”
  Täna võib Epler & Lorenzi tugevuseks nimetada ohtlike jäätmete taaskasutamist ja lõppkäitlemist. Ettevõtte peamised kliendid on tootmisettevõtted, raviasutused ja kohalikud omavalitused. Koostöö partneritega põhineb Lorenzi sõnul aususel kokkulepetest kinnipidamisel, töö kvaliteedil ja paindlikkuses teenuse osutamisel.

  Rajatav käitlustehas aitab lahendada Eesti ohtlike jäätmete probleeme

  Foto: Epler & Lorenz AS
  Ettevõtte tulevikuplaane on mõjutanud jäätmete põletamise lõpetamine Kunda Nordic Tsemendi ahjudes. Oli teada, et ühel hetkel suletakse vana tehnoloogia ja suure süsinikuheitmega Kunda tehas ning Epler & Lorenz otsustas seetõttu rajada Tartusse vana põletustehase asemele suurema ja moodsama ohtlike jäätmete põletustehase. „Oleme alustanud tegevustega uue põletustehase rajamiseks ja vana põletustehase rekonstrueerimiseks. Pärast nende projektide elluviimist on Tartus ja Tallinnas ohtlike jäätmete põletustehased, mille tulemusena on tagatud kogu Eesti põletamist vajavate ohtlike jäätmete keskkonnaohutu käitlemine,” kinnitab Lorenz. Tehaste valmimine on planeeritud vastavalt 2022. ja 2023. aastal.
  2020. aastal jätkusid jääkreostuse likvideerimistööd erinevatel objektidel üle Eesti ning on suurenenud ohtlike jäätmete kogused põletustehases pärast Kunda Nordic Tsemendi teadet lõpetada jäätmetest valmistatud kütuse kasutamine tehase ahjudes. Lisaks suurenesid Covid-19 viiruse tõttu kevadel ja sügisel nakkusohtlike jäätmete kogused, millest tulenevalt täitis ettevõtte aastaks püstitatud eesmärgid juba novembris.
  Foto: Epler & Lorenz

  Keskkonna muudavad puhtamaks teod, mitte sõnad

  AS Epler & Lorenz omab täna kahte regionaalset käitluskeskust – üks Tartus ja teine Tallinnas, mis teenindavad kogu Eestit. Ettevõttes töötab ligi 60 inimest, kellest pooled on töötanud ettevõttes viis või enam aastat. „Oleme oma tublidele inimestele väga tänulikud, sest kui nemad teevad head tööd, läheb ka ettevõttel, klientidel, partneritel ning kõigil Eesti inimestel hästi. Ja kui töötaja on oma töö hästi teinud, on ta loomulikult kiitust väärt!” ütleb Lorenz.

  AS Epler & Lorenz tööprotsess vastab ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standarditele, mis järgib kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiu ja -ohutusenõudeid. See näitab, et ettevõttes kasutusel olevad käitlustehnoloogiad vastavad kehtivatele keskkonnanõuetele, on loodussäästlikud ja inimsõbralikud. Ettevõte vähendab oma igapäevatöös „jalajälge“ kasutades ja arendades keskkonnasõbralikke digilahendusi, mille tulemusena paberdokumendid on viidud elektrooniliseks. Epler & Lorenz on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liige.

  Keskkonnasõbralikult koos!

  Jaga lugu:

Andrus Tamm: Narvas aitaksid luua töökohti ainult heanaaberlikud suhted
Ühe konsultatsioonifirma hinnangul tõi Nord Stream 2 projekt Soome ligikaudu 600 töökohta ja 413 miljoni euro jagu majanduslikku kasu. Kas te kujutate ette, kuidas oleks Ida-Virumaale ja Eestile tervikuna mõjunud selline rahasüst, küsib Keskerakonna Narva nimekirjas kandideeriv Andrus Tamm vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.
Ühe konsultatsioonifirma hinnangul tõi Nord Stream 2 projekt Soome ligikaudu 600 töökohta ja 413 miljoni euro jagu majanduslikku kasu. Kas te kujutate ette, kuidas oleks Ida-Virumaale ja Eestile tervikuna mõjunud selline rahasüst, küsib Keskerakonna Narva nimekirjas kandideeriv Andrus Tamm vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.
Ainult Dow Jones suutis nädalat alustada tõusuga
USA peamistest indeksitest vedas end üles poole ainult Dow, samas kui tehnoloogiasektor tiris allapoole nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksit, vahendab Reuters.
USA peamistest indeksitest vedas end üles poole ainult Dow, samas kui tehnoloogiasektor tiris allapoole nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksit, vahendab Reuters.
Euroopa andis Tallinna Haigla ehitamisele rohelise tule Puudu on 240 miljonit
Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sealhulgas Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses.
Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sealhulgas Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses.
Suure plaaniga VKG juht ei näe miljarditehases riiklikku tähtsust
Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.
Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.