Artikkel
 • Jaga lugu:

  Nordea Eesti 25 – Tallinnas töötab pangagrupi üksuses inimesi 30 rahvusest

  Põhjamaades tähistas Nordea Pank just oma 200. sünnipäeva. Nordea laienes veerand sajandi eest Eestisse, Balti riikidest esimesena, sooviga hakata teenindama kohalikku klienti vastavalt põhjamaisele panganduskultuurile. Täna töötab Eestis Nordea Grupi jaoks 700 inimest 30 rahvusest.

  Panga arengutest rääkisid Äripäevale Nordea Eesti juht Tiina Käsi, äritoe- ja haldusjuht Jelena Trumm ning värbaja Eha Täht.
  Nordea sai alguse 1820. aastal Kopenhaagenis Taanis ja tänane pank on tekkinud ligi 300 panga ühinemisel läbi 200 aasta. „Panga esmane eesmärk oli kutsuda üles vaesemaid inimesi säästma ning toetada laenudega tööstuse ja kaubanduse arengut. Pangal oli oluline roll ühiskonna arengus ja põhjamaise jõukuse tekkel,“ rääkis Käsi, kes on oma 15aastase Nordeas töötamise aja jooksul ametis olnud nii Eestis, Taanis kui ka Rootsis. „Mulle väga sobib põhjamaine töö- ja juhtimiskultuur. Alustasin Nordea Eesti personalijuhina, siis sain grupi tugiüksuste personalijuhiks ning hiljem strateegia ja kultuuri juhiks Nordea Grupis. Täpselt aasta olen nüüd tagasi Eestis juhtimas Nordea Eesti panka tegevjuhina,“ märkis ta.

  Nordea esimesi kliente oli maailmakuulus Taani muinasjutuvestja

  Nordea 200aastasest ajaloost teadis juht rääkida, et panga üks esimesi kliente oli Taani tuntud muinasjutukirjutaja Hans Christian Andersen – ka tema oli üks neist vaestest toona, keda säästma kutsuti, ja kui ta siitilmast lahkus, oli muinasjutuvestja kogunud mitmeid miljoneid kroone, mis tema lähedaste elu lihtsamaks tegi.
  Käsi lisas huvitava faktina ka seda, et 200 aasta eest oli ettevõtlikel inimestel esimeseks laenutagatiseks alkohol. Ürikutest on teada, et panga Norra üksuses sai kohalik kaupmees laenu 3862 liitri viina ja 70 kasti heeringa vastu.
  Üle-eelmise sajandi vahetuse paiku alustasid pangatellerid Põhjamaades koduvisiitidega klientide juurde, et nende säästud isiklikult panka viia. Teise maailmasõja ajal kasutati pangakontoreid vajadusel ka varjenditena. On teada, et 1950ndatel, kui käima hakkasid pangabussid, aitas üks buss oma kliendi isegi sünnitama. „Nordea on läbi aastasadade olnud oma klientidega väga lähedastes sidemetes. Tahame klientidega koos olla nii headel kui halbadel aegadel ka edaspidi,“ ütles Käsi.

  Põhjamaiste väärtuste eest väljas

  Nordea nimi tuleb tema sõnul sõnadest „nordic ideas“, mis viitab põhjamaistele väärtustele: avatus, võrdõiguslikkus, hoolimine nii inimesest kui ka loodusest. Need on tähtsad ka täna.
  Nordea Eestis tegutsemise kohta märkis Käsi, et esimesed 20 aastat oldi traditsioonilises panganduses – tugevdati kliendibaasi, suurendati laenude ja hoiuste turuosa. Täpselt 5 aastat tagasi veebruarikuus loodi Tallinnas uus üksus, mis hakkas teenindama meie põhjamaiseid kliente. Sellest saigi alguse meie „uus“ Nordea, mis tänaseks on kiirest kasvanud 700 inimesega tööandjaks Eesti turul. 2017. aastal võttis Eesti kliendi teenindamise üle Luminor ja Nordea Eesti jätkab ainult põhjamaiste klientidega.
  Sellest ajast on Nordea Eesti fookuses kõnekeskuse, back office’i ja rahapesu ning finantskuritegevuse tõkestamise teenuste arendamine kogu grupi heaks. „Finantskuritegevuse ennetamine on teema, millele oleme Nordeas väga keskendunud,“ ütles Käsi ning lisas, et nad on Eestis tugev ja arvestatav tööandja, sest nende Ülemiste City kontorist teenindab põhjamaiseid kliente töötajaid 30 rahvusest. Kokku töötab Nordeas grupis üle maailma 30 000 inimest.
  Aasta alguses plaanib Nordea Eesti juurde värvata veel 100 inimest, kes hakkavad töötama grupi protsessidega. Jelena Trumm märkis, et Nordea Eesti kasv on olnud tõesti ülikiire. 2016. aastal oli plaan luua 40–60 inimesega üksus, mis osutaks Soome Nordeale laenulepingute ettevalmistamise ja pärimistunnistuste käsitlemise teenust. Üksus käivitus nii hästi, et peagi lisandus ärilaenu lepingute ettevalmistamine Soomele ja käivitati uusi meeskondi, mis pakuvad tugiteenuseid Nordea Rootsi, Norra ja Taani klientidele.

  Kõige kiiremini kasvab finantskuritegevuse ennetamise üksus

  „Kasvavad kõik üksused, aga enim finantskuritegevuse tõkestamise üksus, kuhu tulevad juurde ka spetsiifilisemad rollid ja uued teemad: analüütika ja robootika,“ ütles Trumm.
  Värbaja Eha Täht täpsustab, et Nordea Eesti värbab nii Eestist kui ka piiriüleselt. „Väga spetsiifiliste oskuste puhul teeme ka sihtotsingut, aga meie värbamist lihtsustab Nordea Eesti kui tööandja väga hea ja usaldusväärne maine turul,“ ütles Täht. Ta lisas, et oma inimestesse panustatakse väga. Me alustame turundamist alati firmast seestpoolt. „Oleme suurim pank Põhjamaades ja meid iseloomustab stabiilsus ja eetilisus. Oleme palju panustanud, et uurida välja, miks töötajatele meie juures meeldib ja kuidas eristume teistest sarnastest tööandjatest. Töötajad ise ütlevad, et neile on oluline põhjamaine juhtimiskultuur, mitmekesine ja rahvusvaheline tiim. On võimalik õppida ja areneda ka firma sees ning liikuda erinevate riikide vahel. On ka näiteid, kus inimene on tulnud Eestisse tööle ja liikunud siit edasi mõnda teise Nordea kontorisse,“ märkis Täht. Ta lisas, et nad on Eestisse värvanud tööle soomlasi – neid on siin töötamas juba üle 100, ning rootslasi – neid on 30 ringis. Täna töötab meil üle 30 rahvuse esindajaid. Värbamisel saame hakkama suuresti oma jõududega, meil on olemas ka oma sihtotsingu tiim, värbamiskanalina toimib hästi LinkedIn ja kohalikud tööportaalid. Ta lisas, et ligi veerandi uutest inimestest värbavad nad olemasolevate töötajate soovituste kaudu. „Meil on selleks loodud boonusprogramm. Kui keegi soovitab meile uue töötaja tööle ja uus inimene pool aastat siin töötab, siis soovitaja saab boonust. Kui oma töötaja soovib kutsuda oma sõbra meile tööle, siis see on tööandjale parim tunnustus,“ ütles Täht.
  Ta lisas, et firma toetab inimesi teisest riigist Eestisse ümber kolimisel. „Anname nõu, kust leida korter ja toetame ka finantsiliselt. Ka kogukonnad tiimide sees aitavad üksteist, sest täna töötavad paljud ka kodukontorist. Teise riiki tööle minek on ikkagi väljakutse,“ lisas Täht.
  Keskmise palga kohta märkis Täht, et see on omas valdkonnas konkurentsivõimeline, aga see pole määrav. Just stabiilsus on kõige olulisem, eriti koroonatingimustes. Lisaks on oluline töötajate tervis. Kõigil meie töötajatel on kontoris ergonoomilised töövahendid, sh reguleeritava kõrgusega lauad ja toolid. „Soodustame ja toetame sportimist. Alates aprillist on meil oma töötajatele ka täiendav tervisekindlustus. See lisakindlustus hõlmab muu hulgas ka näiteks psühholoogilist abi, hambaravi ja massaaži, meil on ka tasustatud tervisepäevad ja alates teisest tööaastast nädalane lisapuhkus talvel,“ loetles ta.

  Töötajate värbamine jätkus ka kõige kibedamal koroona ajal

  Meie jaoks on oluline inimeste tasakaal töö ja eraelu vahel. Kuna täna töötavad inimesed meil enamasti kodukontoris, siis peame oluliseks, et inimesed võtaksid puhkuse- ja liikumispause ning tööpäevad ei veniks lõputult. Tiimijuhid toetavad oma inimesi igapäevaselt ja on nendega tihedalt kontaktis.
  Samas töötavad mõned meeskonnad igapäevaselt kontoris, näiteks kõnekeskuses. Neile tagame turvalise töökeskkonna. Igal õhtul desinfitseerime töökohti ja jagame näomaske tööle tulekuks ja koju minekuks. Pakume oma tervisekindlustuse kaudu lisateenuseid – näiteks psühholoogilist nõustamist ja tervisetestide tegemist.
  Jelena Trumm lisas, et eelmisel aastal kasvasime 150 uue inimese võrra ja meiega liitusid uued inimesed ka märtsis-aprillis – kõige kibedamal koroona ajal. Koroona aeg pani Nordea Eestit veelgi enam liikuma automatiseerimise poole ja kasutama rohkem digitaalseid võimalusi.
  Koroona olukorras kohandati Trummi sõnul kiiresti ümber uute inimeste onboarging’u ja väljaõppe protsessid, mis on täna valdavalt virtuaalsed.
  Küsimusele, mis vanuses töötajaid nad värbavad, vastas Täht, et täna töötab Nordeas nii aastal 2000 sündinuid kui ka üle 65aastaseid inimesi. „Meile on oodatud igas vanuses töötajad. Pigem kandidaadid ise muretsevad vanuse pärast töövestlustel, kuid see tõesti ei oma meie juures tähtsust. Oluline on inimese soov ja tahe meil töötada, elada Nordea väärtuste järgi ning pidevalt areneda,“ ütles ta.
  Nordea Eesti juht Tiina Käsi märkis, et ettevõte sai 2020. aastal Eesti Inimõiguste Keskuselt märgise „Austame erisusi“, mis on tunnustus meie rahvusvahelisele ja mitmekesisele meeskonnale, kus igaüks on väärtustatud sõltumata taustast, vanusest, soost ja rahvusest.
  Juht toonitas ka, et Nordea oli üks esimesi panku Põhjamaades, kes pakkus klientidele koroonaolukorras maksepuhkust. Seda on grupis kokku kasutanud 100 000 klienti.
  Küsimusele, kas raskel ajal on neil lihtsam uusi inimesi tööle leida, vastas Käsi, et tõesti on kandidaate rohkem. „Me siiralt tahame, et kõigil Eesti inimestel ja majandusel läheks hästi. Olen väga tänulik, et me täna veel Nordea Eestina saame kasvada ja tahan väga tänada kõiki meie enam kui 700 töötajat, tänu kellele oleme usalduse Nordea grupis ja oma klientide hulgas ära teeninud,“ ütles ta.
  Jaga lugu:

Olulisemad lood

Ehitajad ootavad tööd, riik … loodetavasti mitte Godot'd
Ajal, mil kinnisvaraarendajad tõmbavad uutele projektidele pidurit, läheb tarvis riigi ja omavalitsuste julgust ehitussektorile tööd pakkuda. Ilmselt on kõrged hinnad tulnud selleks, et jääda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Ajal, mil kinnisvaraarendajad tõmbavad uutele projektidele pidurit, läheb tarvis riigi ja omavalitsuste julgust ehitussektorile tööd pakkuda. Ilmselt on kõrged hinnad tulnud selleks, et jääda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Peep Peterson: Arto Aasal on ühes asjas õigus
Julgeoleku kõrval on inimesed mures majandusliku hakkamasaamise pärast ja murel on paha komme ennast majanduses taastoota. Miinimumpalga kiirem tõus on Eesti eduloo jätkusuutlikkuse küsimus, leiab tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) vastuartiklis tööndjate juhile.
Julgeoleku kõrval on inimesed mures majandusliku hakkamasaamise pärast ja murel on paha komme ennast majanduses taastoota. Miinimumpalga kiirem tõus on Eesti eduloo jätkusuutlikkuse küsimus, leiab tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) vastuartiklis tööndjate juhile.
OPEC+ kärpeplaan peatas korraks nafta hinna languse
Täna hommikul langusse läinud toornafta hind kogus end kui OPEC+ liikmete seast tulid signaalid poolehoiust järjekordsele tootmismahu kärpimisele.
Täna hommikul langusse läinud toornafta hind kogus end kui OPEC+ liikmete seast tulid signaalid poolehoiust järjekordsele tootmismahu kärpimisele.
Reaalajas börsiinfo
Suures kahjumis Operaili kaubaveod on tänavu vähenenud poole võrra
Riigile kuuluva raudteevedude ettevõtte Operail kaubamahud on Vene sõja tõttu kokku kuivanud ning kasumi asemel vaatab esimese 9 kuu tulemustest vastu 3,5 miljoni euro suurune kahjum.
Riigile kuuluva raudteevedude ettevõtte Operail kaubamahud on Vene sõja tõttu kokku kuivanud ning kasumi asemel vaatab esimese 9 kuu tulemustest vastu 3,5 miljoni euro suurune kahjum.
Telia saab Eestis uue juhi
Detsembrist saab Telia Eesti juhiks Holger Haljand. Praegune juht Robert Pajos lahkub ettevõttest, teatas Telia.
Detsembrist saab Telia Eesti juhiks Holger Haljand. Praegune juht Robert Pajos lahkub ettevõttest, teatas Telia.
No pressure, Harmet! Ukraina lasteaia ehitamise aeg hakkas jooksma
Tänasest hakkab jooksma 170 päeva, mille jooksul peab Harmet ehitama moodullasteaia Ukrainasse Ovrutši linna.
Tänasest hakkab jooksma 170 päeva, mille jooksul peab Harmet ehitama moodullasteaia Ukrainasse Ovrutši linna.
Puiduhõnguline kinnisvaraoaas Telliskivis
Kui RE Kinnisvara endale uusi ruume otsima asus, leiti sobivad Telliskivi Kvartalist. Ees ootas lihtne tühi karp ja neli seina, kuid visioon sellest, milline tulevane büroo välja nägema hakkab, oli peas selgelt paigas, kirjutab novembrikuu Sisustaja.
Kui RE Kinnisvara endale uusi ruume otsima asus, leiti sobivad Telliskivi Kvartalist. Ees ootas lihtne tühi karp ja neli seina, kuid visioon sellest, milline tulevane büroo välja nägema hakkab, oli peas selgelt paigas, kirjutab novembrikuu Sisustaja.

Olulisemad lood

Villig: Bolt saab kahe aasta pärast börsiküpseks
Bolti üks asutaja Markus Villig ütles väljaandele Dagens Industri, et Bolt pole enam sõltuv välistest kapitalisüstidest kuni potentsiaalse IPOni ehk aktsiate avaliku esmapakkumiseni.
Bolti üks asutaja Markus Villig ütles väljaandele Dagens Industri, et Bolt pole enam sõltuv välistest kapitalisüstidest kuni potentsiaalse IPOni ehk aktsiate avaliku esmapakkumiseni.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.