Riho Kruuv • 14. august 2011 kell 5:52

Eesti tooted ja teenused on Kanada turule võõrad

Eesti senine eksport Kanadasse on olnud üsna tagasihoidlik, seega on Eesti ekspordil Kanada turul arenguruumi küllaga. Siinsel turul võiks kõige rohkem perspektiivi olla kõrgtehnoloogilistel toodetel, sealhulgas tarkvaralahendused, disaintoodetel, keskkonnakaupadel ja ökotoodetel, kirjutab Eesti asjur Kanadas Riho Kruuv.

Kanada majanduse reaalsektor on väga tugevalt seotud USA turuga, seda nii lõpptoodangu turustamise kui kaupade tootmisfaasis, näiteks  auto – ja lennukitööstuses. Nimetatud asjaolu ja viimaste aastate USA majanduse kasvuraskused on kahtlemata avaldanud mõju ka Kanada majanduskasvule, seda mõnevõrra pärssides. Kanada pangandussektor on tugevalt reguleeritud, mis vähendab pankade vabadust riskantsete tehingute tegemisel. Samas jättis see Kanada pangandussektori hiljutisest ülemaailmsest finantskriisist praktiliselt puutumata.

Majanduse käekäik varieerub tugevalt provintside lõikes. Kui peamiselt tööstusliku valmistoodanguga ja pooltoodetega kauplevad provintsid, ennekõike Ontario ja Quebec said globaalses majanduskriisis tuntavalt räsida, siis põllumajanduslikud ja toorme ekspordil põhinevad majandused - Saskatchewan, Manitoba, Alberta tundsid seda vaid vähesel määral. Kokkuvõttes on Kanada majandus üsna tugevas seisus, mis väljendub  kanada dollari kursi järjepidevas tõusus nii USA dollari, euro kui jaapani jeeni suhtes.

Välisinvesteeringud on Kanadasse väga oodatud ja investorite riikimeelitamisega tegelevad nii föderaalvalitsus kui provintsid. Suuremate, hulgaliselt uusi töökohti loovate investeeringute ligimeelitamiseks teevad provintsid ettevõtetele sageli ka väärtuspakkumisi, näiteks pakuvad maksualandusi või aitavad kaasa taristu loomisele.

Teisalt on Kanada suhteliselt tundlik strateegilistesse, mono- või oligopoolsetesse  sektoritesse (maavarad, finantssektor jne)  kuuluvate ettevõtte ülesostmise kaudu tehtavate investeeringute osas. Sellised investeeringud peavad eelnevalt heaks kiitma nii provintsi- kui föderaalvalitsus. Seetõttu on oluline investeeringu kavandamise järgus hinnata sihtsektori iseloomu ning eelnevalt uurida, kas selle tegemisel võib esineda regulatiivseid piiranguid. Üsna hea ülevaate Kanada investeerimiskeskkonnast saab Kanada Valitsuse poolt loodud Invest in Canada infoportaali kaudu.

Kanada puhul tuleb arvestada regioonide, provintsidevaheliste erinevustega. Lihtsa näitena võib tuua, et kuigi valdav osa Kanadast on inglise keelne, siis Quebeci provintsi ametlikuks keeleks on prantsuse keel. Erinevusi võib ette tulla ka provintside kaubandust reguleerivates reeglites, näiteks pakendite markeerimises. Turu regulatsioonidest arusaamine on üks suuremaid proovikivisid Kanada turule tulles.  Info reeglite kohta on valdavalt kättesaadav interneti teel kuigi selle leidmine ei pruugi olla alati kõige lihtsam. Info otsinguid tasub alustada kas läbi huvi pakkuva provintsi valitsuse või kaubanduskoja kodulehekülje.

Leidub importööre, kes turustavad oma kaupa üle terve Kanada, ent tõenäolisem on, et importöör tegeleb kas ainult ühe provintsi või regiooniga. Sellise regionaalsuse plussiks on kohaliku turu, tarbijaeelistuste ja regulatsioonide parem tundmine ning aktiivsem müügitegevus. Eesti tootjale võib oluliseks osutuda ka asjaolu, et provintside kaupa turule sisenemiseks ja seal püsimiseks ei ole vaja ülisuuri kaubapartiisid, mis “sööksid ära” olulise osa eksportööri käibevahenditest.

Sarnaselt paljudele maadele, domineerivad ka Kanada turul Hiinas ja teistes Aasia riikides valmistatud tarbekaubad, mille madalate tootmis- ja kohaleveokuludega on Eesti tootjatel kindlasti raske konkureerida. Seega peaks Eestist Kanadasse eksporditaval tootel olema kas spetsiifilised omadused või disain, mis õigustaks selle kauba eest suurema hinna küsimist. Kanadalased oskavad kvaliteedist ja disainist lugu pidada, ent kindlasti on siin ka miljoneid tarbijaid, kelle jaoks kauba hind selle ostmise hetkel on ainuke valiku kriteerium.

Kanada turu konkurentsitingimustes on väga oluline oskus ennast tarbijatele nähtavaks ja tuntavaks teha.  Euroopa Liit on Kanada partnerina hästi tuntud ent Eesti Euroopa Liidu liikmena mitte just eriti. Eesti kuvand hea ja kvaliteetse kauba päritolumaana tuleb Kanada turul veel luua.

Kanada turule sisenedes võib proovikiviks olla ka õige partneri leidmine. Äripartneri otsinguks sobib hästi kontakti võtmine kohalike kaubanduskodadega. Kui oma kauba müügisoov on tõsine, tasub tulla kohapeale Kanada turuga tutvuma. Ärikultuur on üsna sarnane USA-le. Kanada ärimehed on otsekohesed ja kiired otsustajad, kuid see ei tähenda, et nad oleksid pealiskaudsed. Kanadalased armastavad üldjuhul täpsust, ausust ja viisakust ning eeldavad, et äriasju aetakse ilma salakavaluseta ja läbipaistvalt. Siiski tasub alati enne ärisuhetesse astumist oma partneritega kohapeal kohtuda ja nende senise tegevusega tutvuda. Kanada ärimehed suhtuvad lepingutesse ja kokkulepetesse tõsiselt ja ootavad sama ka oma partneritelt. Samuti oodatakse vastust oma e-mailidele ja telefonikõnedele, isegi, kui teie poolt neile edastatav sõnum pole alati positiivne. Kanadas ettevõtte asutamine ei ole iseenesest keeruline, ent sellel on oma spetsiifika. Esmalt tuleb otsustada, kas on soov registreerida firma föderaaltasandil, mis võimaldab majandustegevust kõikides provintsides, ainult ühes või mõnes provintsis, sel juhul on majandustegevus piiritletud konkreetsete provintsidega. Föderaaltasandil firma registreerimine ja ülalpidamine on kulukam ent võimaldab koheselt laiendada majandustegevust üle provintsi piiride.

Firmade asutamise kohta saab infot provintside ametlikelt kodulehekülgedelt, sest iga provints üritab aidata ettevõtet uue firma loomisel. Föderaaltasandil firma asutamise kohta on täpne juhend saadaval Kanada Tööstusministeeriumi koduleheküljel. Välisriigi kodanikel on lubatud olla Kanadas registreeritud firma osanikud ja kuuluda selle juhtorganistesse ent vähemalt ¼ ettevõtte juhatuse liikmetest peavad olema Kanada residendid.

Kanada maksusüsteem, nii üksikisikute kui ettevõtete tulu osas, on Eestiga võrreldes oluliselt keerulisem. Ettevõtte tulumaksu baasmäär on üsna kõrge, ulatused kuni 38 protsendini kasumist ent erinevate, nii föderaal– kui provintsitasandil lubatud mahaarvamiste teel on võimalik langetada efektiivset maksumäära 10 kuni 20% vahemikku. Lõpptulemus on seega üsna soodne ent selle saavutamine eeldab head maksuseadustiku tundmist. Seetõttu on soovitatav vähemalt esimesel tegutsemisaastal kasutada kogemustega maksukonsultantide abi. Kanada ettevõtete maksustamist puudutav info ja deklareerimiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Kanada Maksuameti  (Canada Revenue Agency) koduleheküljelt. Kindlasti tuleks tutvuda ka selle provintsi maksuameti koduleheküljega, milles teie ettevõte on registreeritud.

Eesti ja Kanada vaheline lepinguline baas on kahepoolset majandustegevust soosiv. Riikide vahel on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping. Praegu on Kanada ja Euroopa Liidu vahel käimas läbirääkimised kõikehõlmava majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimiseks ning osapooled on seadnud endale eesmärgiks nimetatud lepingu jõustamise 2012. aastal. Kõnealune leping peaks oluliselt lihtsustama kahepoolset ärisuhtlust ning looma ka Eesti eksportööridele hea pinnase Kanada turule sisenemiseks.

Hetkel kuum