Villy Lopman • 6. oktoober 2012 kell 5:44

Varamaksust ei saa maksukuningat

Tulumaksu asendamine varamaksuga tänase maamaksuga tähenduses eeldaks riigieelarve täitmise tagamiseks seda, et maamaksu laekumine peaks suurenema üle kümne korra. Sellises mahus maksukoormuse tõus käristaks alates 1993. aastast tänaseni sisuliselt muutumatul kujul kehtiva, kuid igas mõttes aegunud maamaksuseaduse sätted esimestes kohtuvaidlustes laiali.

Eeltoodu ei tähenda aga, et varamaksud (kinnisvaramaks) kuuluks koos pea-, akna-, korstna ja sillamaksudega pöördumatult ajalukku. Teoorias mõõdetakse isikute majanduslikku potentsiaali kolme näitaja abil: teenitav tulu, omand ja tarbimine. Ideaalne süsteem jagab kogu riigi finantsvajaduse ehk maksukoormuse ära nimetatud näitajate vahele. Selliselt püütakse tagada õiglane ja maksumaksjale teatud valikuid võimaldav maksusüsteem. Seega on varamaksude kehtestamine legitiimne. Samuti on see aktuaalne, nt Saksamaal käib diskussioon varamaksu taastamise üle ning Prantsusmaal suurendati käesoleval aastal oluliselt kehtiva varamaksu määra.

Siiski tuleb kinnisvaramaksu puhul arvestada oluliste piirangutega. Kõik algab sellest, et makse saab tasuda teenitud ja käepärast olevalt tulult, mitte teenimata jäetud tulult. Kinnisvaramaksuga ei maksustada aga mitte kinnisvara pealt tegelikult teenitud tulu, vaid teoreetilist tulu. Erinevus on selles, et kui tööjõuna hästitasustatud inimene mõnda aega puhkab, siis tegevusetuse eest temalt tulumaksu ei nõuta, erinevalt siis puhkava kinnisvara maksustamisest.

Kinnisvaramaks ei oma tõhusat raha ümber jaotavat toimet, sest omanikest üürileandjad tõstavad maksukoormuse enda üürnikele. Ettevõtjate maksustamine varamaksuga võib tekitada erinevate ärivaldkondade ebavõrdse kohtlemise, kuna koormus sõltuks tootmispindade suurusest ja asukohast. Seetõttu peaks kapitalimahukad ettevõtted arvestama keskmisest suurema maksukoormusega. Samas ei maksustataks mitte tegelikku kasumit, vaid määrav oleks eeldatav varalt teenitav tulu. Probleeme võimendab omakorda varade õige ja piisavalt sageda hindamise küsimus. Kõik eelnevad kitsaskohad muutuvad veelgi teravamaks aga siis, kui kinnisvara maksukoormus tõuseks üle kümne korra. Eelkirjeldatud põhjustel saab varamaksuga küll täiendada tulumaksu ja teisi makse, kuid sellest ei saa kunagi uut „maksude kuningat“.

Hetkel kuum