18 veebruar 2016

Gasell: Inseneribüroo Telealarm väljub elustiiliettevõtte olekust

Tõnu Kutsar, ettevõtte asutaja ja juht  

Tänavu suvel 15. tegevusaastat tähistava inseneribüroo Telealarm OÜ tugevus on oma valdkonna põhjalik tundmine, põhimõtted, töökultuur ja pikaajaline kogemus, mis lubab säilitada sõltumatust teistest ehitusturu osalistest nagu toodete müüjad ning paigaldajad.

„See kingib meile otsustusvabaduse ja põhimõttekindluse, mis omakorda väljendub meie tellija poolt kavandatud tehniliste lahenduste ja ambitsioonide heas realiseerumises,“ sõnab ettevõtte asutaja ja juht Tõnu Kutsar, kelle sõnul on ettevõttel olnud Eesti turul piisavalt palju tegevust ja väljapoole pole olnud mahti tööhoos vaadata, kuid lisab, et need vaated on ka plaanis proovile panna.Telealarm on olnud turul piisavalt kaua ja on oma valdkonnas nähtav ning teatud-tuntud, sest Eestis pole vist 15 aasta jooksul olnud ühtegi väga suurt riiklikku ehitust, mille loomisprotsessis see ettevõte poleks osalenud kas lähteülesannet koostades, projekteerides, omanikujärelevalvet tehes või tellijat konsulteerides. Samas on jäädud alati täiesti lojaalseks, antud endast alati 110% ja just see ongi toonud edu.„Telealarmi registreerides olin töötanud Tallina Tehnikaülikoolis õppimise kõrvalt juba alates teisest kursusest ja minu erialane töökogemus oli selleks ajaks ligi 10 aastat. Mind on alati paelunud inseneri ja tehnika valdkonnad ning selle kõrvalt ka majandus ja insenerieetika,“ jutustab Kutsar, märkides, et kõhklusi ta ettevõtte loomise ajal ei olnud, kuna tal oli plaan hakata tegutsema alal, mis oli teda saatnud nii lapsepõlves kui ka ülikoolis.  Ettevõtte algusaastail tegutseti sõltumatu konsultandina kitsas infoedastus- ja turvasüsteemide valdkonnas, kus kliendid said meie teadmisi ja kogemusi rakendada erinevatel Eesti suurematel ehitustöödel. „Proovisime turgu laiendada peamiselt vertikaalselt ning rõhutasime oma täielikku sõltumatust toodete maaletoojatest ja paigaldajatest. Sõltumatus annab garantii tellijale, et insener tegutseb üksnes just tema huvides ja tellimusel,“ selgitab Kutsar.Täna reguleerib ehitusvaldkonnas inseneriteenuste väärtustamist ja turgu märgatavalt riigipoolne seadusandlus. Kui inseneri panust ja insenerieetikat loomisprotsessis ühiskondlikult väärtustatakse ning see väljendub ka seadustes ja määrustes, siis on mõtet ka selles valdkonnas ettevõtlust arendada ja töökohti luua. Palju on ju ütlusi stiilis, et „üheksa korda mõõda ja üks kord lõika“, mis kõik ennast meelde tuletavad kohe, kui neid eiratakse. Peab siiski lootma, et mõiste „insenerieetika kohaselt“ ei asendu lähimas ajahorisondis täielikult mõistega „odavaima hinna põhimõttel“.Eesti turg on siiski väga väike ja infoedastus- ning turvasüsteemide ehituses keerukamaid töid just väga tihti ette ei tule. Kutsari sõnul võib üldistatuna öelda, et Eestis puudub nõudlus või üldisem ühiskondlik tellimus spetsiifiliste süvendatud elektrotehnikaalaste teadmiste järele. Peamiselt on majandus seotud siiski teenindussfääriga ja keerukamaid  lahendusi nõudvaid tööstus- või kaitsesüsteeme on üksikuid.  Seetõttu otsustas Telealarm mõned aastad tagasi laiendada oma teenuste portfelli veidi ka horisontaalselt, et siis kopeerida senine edukaks osutunud vertikaalne turu suurendamine ka selles laiendatud osas.  Tänaseks on ettevõtte põhitegevusaladeks kõikide elektrotehniliste süsteemide, sealhulgas elektri-, automaatika-, infotehnoloogia-, infoedastus-, telekommunikatsiooni- ja turvasüsteemide projekteerimine, ekspertiisid, konsultatsioon ja omanikujärelevalve. Oma tegevuses kantakse missioonitundlikult insenerieetika ja sõltumatuse põhimõtteid.Stabiilne käibe ja kasumi suurenemine on tingitud Telealarmi teenuste ja tuntuse jätkuvast orgaanilisest arenemisest. Viimastel aastatel on kavandatud ja läbi viidud teatud teadlikke samme turuosa suurendamiseks ja need on osutunud edukateks: edaspidi kavatsetakse ambitsioonikust veelgi suurendada ning plaan on väljuda nii-öelda elustiiliettevõtte olekust.Täna on Telealarm leidnud endale usaldusväärsed partnerfirmad, tänu kellele keskendutakse vaid oma tugevustele.

Hetkel kuum