9 mai 2016

Tallinna börsi juht Rauno Klettenberg: Börs on majanduse peegel

Rauno Klettenberg  

Mais 20aastaseks saava Nasdaq Tallinn ASi juhatuse esimees Rauno Klettenberg leiab, et toimivast väärtpaberibörsist tõuseb tulu kogu ühiskonnale.

Raha liigub ikka sinna, kus ta saab olla kõige tootlikum.

Mis asi üldse on väärtpaberibörs?

Väärtpaberibörs on finantsinstrumentide (aktsiad, võlakirjad, fondiosakud, jm) turg. Esimesed börsid tekkisid Hollandis 13. sajandil, maailma vanimaks siiani tegutsevaks börsiks peetakse tänaseni tegutsevat Amsterdami börsi, mis loodi 1602. aastal Dutch East India Company aktsiatega kauplemiseks. Tallinna Börsi ehk Nasdaq Tallinn ASi eelkäijaks on 1920. aastal loodud Tallinna fondibörs, mille ülesanne oli välisvaluuta- ja väärtpaberikursside fikseerimine. Tänasel kujul alustas Tallinna börs tegevust 20 aastat tagasi – 1996. aasta mais.Börside põhiline ja olulisim ülesanne on pakkuda ja reguleerida keskkonda, kus ettevõtted saavad kaasata kapitali. Aktsiate esmasel avalikul pakkumisel müüb ettevõte börsil osa ettevõttest ning pakub seda nii suurtele (investeerimisfondid, pensionifondid jm) kui ka väikestele (üldjuhul eraisikud) investoritele.Börsi teine oluline ülesanne on pakkuda avalikkusele võimalust oma säästude investeerimiseks. Kui inimesed investeerivad osa oma säästudest aktsiatesse, suunavad nad raha, mis oleks muidu seisnud kas kodus või pangakontol, majandusse, kus seda on võimalik kasutada efektiivsemalt ja luua väärtust. Vana kõnekäändki ütleb, et raha liigub ikka sinna, kus ta saab olla kõige tootlikum. Börside tegevus iseloomustab seda ütlust eriti hästi, sest inimesed, kel on vaba raha, millel lähiajal kasutusotstarve puudub, suunatakse nendeni, kel on ideed ja tahe midagi luua või arendada, kuid kel endil puuduvad selleks piisavad rahalised vahendid.

Miks peaks ettevõte börsile mine­ma?

Ettevõtted tulevad börsile eelkõige lisaraha kaasamiseks, et laiendada ettevõtte tegevust, rahastada tootearendust või laieneda välisturgudele. Samuti on börsiletuleku põhjusteks soov suurendada ettevõtte tuntust ja tugevdada mainet, tõstes seeläbi usaldusväärsust koostööpartnerite ja klientide silmis. Börsil olemine tähendab, et ettevõte on läbipaistev igas mõttes ja standarditele vastav finantsaruandlus ning ettevõtte väärtust mõjutada võiv info kõigile avalikult kättesaadav. Üks börsiettevõtete suur eelis mitteavalike ettevõtete ees on, et turg annab nende juhtkonna otsustele ja ettevõtte tegevusele kohest tagasisidet ning seeläbi on ettevõtte väärtus turul kogu aeg näha.

Tasub teada: Ettevõtete valikuvõimalused Balti turul Balti põhinimekiri

Pika ajalooga suuremad stabiilsed ettevõtted

Turuväärtus vähemalt 4 MEUR

Free float vähemalt 25% või 25 MEUR

Balti lisanimekiri

Keskmised ettevõtted

Turuväärtus vähemalt 1 MEUR

Piisav free float

Balti võlakirjanimekiri

Maht nimiväärtuses vähemalt 1 MEUR

Alternatiivturg First North

Väiksemad kasvuettevõtted

Mis on Tallinna börsi roll Eesti majanduses?

Meie eesmärk on pakkuda Balti ambitsioonikatele ettevõtetele ja investoritele kvaliteetseimat ja läbipaistvaimat kohtumispaika.Tallinna ja teised Balti börsid teenindavad investoreid ja ettevõtteid oma lähiregioonis. On oluline, et regionaalselt tegutsevad ettevõtted saaksid kaasata raha ja ning olla tuntud turul, kus nad tegutsevad. Väiksemate börside regionaalne ühinemine – näiteks Tallinna, Riia ja Vilniuse börside liitumine Balti börsiks – võimaldab suurendada kohalike ettevõtete nähtavust ka lähiregioonis.Meie visioon on investorite Eesti. Eesti, kus inimesed ning ettevõtted investeerivad oskuslikult ja julgelt heade ideede elluviimisse.Viie aasta pärast võiks Balti börs olla dünaamilise, paindliku ja kiire kohanemisvõimega majanduse hot-spot: börsile lisandub järjepidevalt uute ettevõtete aktsiaid ja võlakirju; börsil on noteeritud näiteks viie suurema riigiettevõtte osalused; start-up-ide jaoks on börsi pakutavate võimaluste kasutamine loomulik osa ettevõtte kasvatamise protsessis: paljudest kümmekond aastat varem käivitatud iduettevõtetest on saanud tublid hea potentsiaaliga ja ambitsioonikad tegijad, kelle aktsiad on noteeritud Balti börsi põhinimekirjas.Eesti inimeste jõukus ning investeerimisalased teadmised võiks saavutada taseme, kus pika­ajaline investeerimine ja oma finantstuleviku kindlustamine on muutunud lõviosa elanikkonna jaoks iseenesestmõistetavaks. Eraisikute säästude ringlusse toomiseks on Eesti riik lasknud välja ja toonud börsile 1, 2, 5 ja 10 aasta pikkused riigivõlakirjad.

Tasub teada: Miks minnakse börsile?

Laiemad võimalused lisakapitali kaasamiseks (tootearendus, uued turud, agressiivne kasv)

Tuntus, maine, läbipaistvus, tähelepanu

Suurem usaldusväärsus partnerite ja klientide silmis

Suurem efektiivsus, turu kohene tagasiside otsustele

Miks viiakse börsile aktsiad?

Lisavõimalus võtmetöötajate paremaks motiveerimiseks

Klientide sidumine ettevõttega aktsionäri staatuse kaudu

Ettevõtte turuväärtuse kujunemine (ülevõtmiseks?)

Järelturu loomine ettevõtte aktsiatele

Kaubeldavad aktsiad kui maksevahend ülevõtmistel

Väljumisvõimalus senistele investoritele

Miks viiakse börsile võlakirjad?

Ettevõte kehtestab ise võlakirjatingimused – fikseeritud või ujuva intressimäära, maksete sageduse, lunastamistingimused, tagatise jms.

Nõuded võlakirjaemitentidele on madalamad

Võlakirjade noteerimine annab ettevõttele tähtajalise börsikogemuse

Osalust investoritele ei loovutata, kasumit ei jagata

Võlakirjadega järelturul kauplemise võimalus avardab võimalike investorite ringi ja suurendab nende huvi võla­kirjadesse investeerimise vastu

Ettevõttel on võimalus võlakirjad enne lunastamistähtaega järelturult tagasi osta, suurendades finantsjuhtimise paindlikkust

Mida börs erainvestorile annab?

Võimaluse investeerida, osta ja müüa ettevõtte väärtpabereid. Miks? Et saada kasu ettevõtte kasvust (aktsia hinna tõus ehk kapitalikasv) ja kasumist (osa ette­võtte kasumist ehk dividendid) või teenida intressitulu (nt võlakirjad).Konkreetsed põhjused, miks inimesed investeerivad, on mõistagi erinevad (nt pensionipõlve nautimine, oma äri rajamine, õpingute rahastamine, kinnisvara ostmine, maailma avastamine, lõõgastumine jne), kuid algpõhjus on kõigil sama: panna osa oma rahast teenima, et olla tulevikus jõukam. Investeerimine toob investoritele loodetavasti juurde rohkem raha, mis võimaldab neil elada vähemalt majanduslikus mõttes paremini, tehes ja nautides asju, mis neile enim meeldivad. Investeerimisel on ka psühholoogiline pool: juba ainuüksi teadmine, et sul on olemas varad, mis võimaldavad sul ühel hetkel elada nii, nagu sa ise soovid, on väärtus iseenesest.Investeerimisel tuleb aga alati arvestada riskiga: risk ja oodatav tootlus on omavahel võrdelises seoses. On selge, et lihtsalt kogudes päriselt jõukamaks ei saa. Ning kuigi riskivaba investeeringut pole olemas, kaotab lihtsalt „alles hoitud“ raha oma väärtust vääramatu jõuga täiesti riskivabalt. Seega, et vara väärtus pika aja jooksul säiliks ja kasvaks, tuleb mingisugune risk võtta. Investeerimine on alati seotud usuga paremasse tulevikku, näiteks on aktsiatesse investeerimise puhul sisuliselt tegu panusega sellele, et ostetaval ettevõttel läheb tulevikus hästi ja investorina on võimalik ettevõtte heast käekäigust osa saada.

Hetkel kuum