2 veebruar 2017

Juubel: Tallinna Linnaehitus on olnud nii Mustamäe kui ka Linnahalli sünni juures

Tondiraba Jäähall  

Tallinna Linnaehituse ASi juured ulatuvad 60 aasta tagusesse aega, mil Tallinna linn otsustas luua linnavalitsuse kapitaalehitusosakonna juurde tellijapoolse üksuse ülesandega tegeleda linna ehitusmahtude kavandamise, planeerimise ja järelevalvega. Tegemist on ettevõttega, mis on olnud nii Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe kui ka olümpiamängude eel püstitatud hoonete valmimise juures.

Aastas annab Tallinna Linnaehituse AS tellijatele üle keskmiselt 30 objekti, mille hulka kuuluvad nii kaubandus-, sotsiaal-, spordi-, tervishoiu- kui ka büroohooned ning korterelamud.

Mõne aja möödudes loodi Tallinna Linnaehituse ASi eelkäijana Kapitaalehituse Valitsus, mis eksisteeris väga pikalt kuni Eesti Vabariigi loomiseni. Kapitaalehituse Valitsuse ülesanded olid planeeringute korraldamine, ehituse realiseerimine, omanikujärelevalve. Üksusele kuulus isegi ehitusmaterjalide laokompleks Kadaka teel tänase Tallinna Linnaehituse büroohoone kõrval asuval platsil.

„Enne Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe elamurajoonide ehitamise alustamist oli vaja rajada insenerivõrgud ja ehitada alajaamad, kanalisatsioonikollektorid, soojus- ja veetorustikud ning ka see oli nii-öelda meie ülesanne. Seejärel tuli planeerida, koordineerida ja tegeleda igasuguse asjaajamisega, et paika saaksid korterelamud ning sotsiaalne infrastruktuur nagu haiglad, kauplused, koolid ja lasteaiad,“ jutustab Tallinna Linnaehituse ASi arendusjuht Vladimir Issakov ajaloost.

Eriti põnev oli 1980. aasta, mil Moskva suveolümpiamängude raames toimus Tallinnas purjeregatttamisvõistlused. Olümpia ajaks tuli Eesti pealinna ehitada mitmeid uusi hooneid ning linn kaugete külaliste jaoks valmis seada. Nii sai linna­valitsuse ehitusüksus ellu viia väga huvitavaid projekte, mis seisavad tänapäevani – Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse ja Tallinna Linnahalliga.

Iseseisvus tõi kaasa uued omanikud ja uusi põnevaid projekte

Saabusid 1990ndad, mis tõid kaasa Eesti iseseisvumise ning paljude ettevõtete loomise, reorganiseerimise ja müümise. „Meiegi mahud vähenesid oluliselt, raha oli kogu aeg puudu ning linn otsustas pärast mitmeid reorganiseerimisi üksuse maha müüa,“ meenutab Vladimir Issakov. Registri andmeil sai Tallinna Linnaehituse ASi uueks alguseks 14. august 1997 ning ettevõtte omanikeks on tänaseni olnud mitmed eraisikud ja firmad. „Meie pluss oli, et ka pärast müüki oli meie portfell siiski täiesti olemas ja asjalik: jätkasime Veskimöldre piirkonna kommunikatsioonide ja teedeehituse projekteerimise ja järelevalvega ning lisaks olid mitmed eratellimused, mis kergendasid nii-öelda uut algust ega tekitanud värsketele omanikele ja senistele töötajatele peavalu. Töö jätkus sujuvalt.“

1990ndatel oli Tallinna Linna­ehituse AS esimene ettevõte, mis hakkas linnavalitsuse loal ehitama kortereid müügiks. Nendeks olid üks objekt Kalamajas ja kaks Lasnamäel, kusjuures Kalamaja kortermaja esimesed pinnad pandi tollal müüki hinnaga 4500 Eesti krooni/ruutmeeter.

„Tõestasime, et suudame ka vabal turul edukalt hakkama saada, kuigi meil polnud ju siis enam linna näol mugavalt ühte tellijat, kes kõik objektid meie kätesse annaks. Aga saime hakkama ja tegutseme tänaseni. Selle edu taga seisavad meie ettevõtte tuumiktöötajad, kes on enam kui 30 aastat ettevõttes olnud. Nii pikaajalised kogemused ja tehtud suured projektid on hindamatu väärtusega,“ lausub Vladimir Issakov. Praegusel ajal töötab Tallinna Linnaehituse ASis 12 inimest ja lisaks vastavalt vajadusele lepingulised töötajad.

Keskmiselt 30 objekti aastas

Aastas annab Tallinna Linnaehituse AS tellijatele üle keskmiselt 30 objekti, mille hulka kuuluvad nii kaubandus-, sotsiaal-, spordi-, tervishoiu- kui ka büroohooned ning korterelamud. Lisaks Tallinna „mägedele“ on näiteks veel toimunud Tallinna Linnaehituse ASi juhtimisel või osalemisel Eesti Muusikaakadeemia, Rahvusraamatukogu, Inglise Kolledži, Tartu Ülikooli Narva kolledži, AHHAA Keskuse, Koidula raudteepiiripunkti, Viru vangla ehitamine ning praegu on tegemisel uue Tallinna vangla ehitamine ja Kalevi Spordihalli rekonstrueerimine. Kuna omas valdkonnas on tegutsetud nii palju aastaid, saab vahel öelda, et ring on täis ning ettevõte peab ette võtma enda ehitatud hoone renoveerimise. Nii oli näiteks hiljuti Tallinna Linnamäe Gümnaasiumi hoonega.Osaliselt tegeletakse ka arendusega. Lõpetamisel on Lasnamäel asuv korterelamu aadressil Alvari 18, samuti on laiendatud oma piirkondlikku tegevust ning tänaseks on ettevõttel ka objektid väljaspool pealinna.

„Meie eesmärk on säilitada hindamatut tuumikut ja kasutada tellija heaks oma kogemusi, teadmisi ning oskusi. Kuna meie inimesed on oma töös pidanud olema väga-väga erinevate projektide juures, saame olla kasulikud sisuliselt kõigile, kellel on vaja ehitamisel projektijuhtimist või omanikujärelevalvet,“ ütleb arendusjuht ja nendib, et kuigi töötingimused on seoses turu, uue seadusandluse, normide ja tehnoloogiatega muutunud, on sisuliselt siiski kõik sama: tegemist on tellijakeskse projektijuhtimisettevõttega, mille põhitegevusaladeks on ehituse tellijapoolne projektijuhtimine koos omanikujärelevalve tegemisega ja riigihanke korraldamisega ning ehituse peatöövõtu korraldamine.

„Käes on muutuvad ajad, kus pidevalt peab end täiendama ja töötajaid koolitama, et konkurentsis püsida,“ tõdeb Issakov ja tänab südamest kõiki Tallinna Linnaehituse ASi töötajaid, tellijaid ning koostööpartnereid pikkade põnevate aastate ja usalduse eest!

Tallinna Linnaehitus  
Hetkel kuum