Milleks oodata oma raha laekumist? Tee arved kohe rahaks!

Et majandus õitseks, raha liiguks ning ettevõte oleks jätkusuutlik ja tegus, tasub proovida arvete faktoorimist. Arvete faktoorimine aitab saavutada ka väiksematel ettevõtetel finantsvabaduse ning opereerida oma rahaga edasi juba täna.

25 aastat tagasi Rootsist aktiivselt alguse saanud arvete faktoorimine on kogunud aastate jooksul populaarsust üle terve Skandinaavia. Ning kuigi siiani leidub veel ettevõtteid, kus sellest võimalusest teadlikud ei olda, faktooritakse tegelikkuses suuremates ettevõtetes juba 30-50% arvetest kuus.

Factor Finance OÜ tegevjuht Eero Pilv  Foto: Annika Metsla www.annikamets

Factor Finance OÜ tegevjuht Eero Pilv kinnitab, et hetkel tegutsetakse lisaks Eestile aktiivselt just Skandinaaviamaades – Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Tema sõnul on arvete faktoorimise põhimõte lihtne – müüd oma kaupa või teenust ning väljastad kliendile müügiarve tähtajaga 14-90 päeva, seejärel laed arve Factor Finance OÜ iseteeninduskeskusesse üles ning saad raha kas samal või järgmisel pangapäeval juba kätte. Nõnda säilib ettevõtte likviidsus ja tegutsed riskivabamalt.

Arvete faktoorimine versus laenu küsimine

Kuigi Factor Finance OÜ on tegutsenud Eesti turul juba pea 9 aastat, on siiani neid ettevõtjaid, kes ei tea, mida arvete faktoorimine täpsemalt tähendab. Eero Pilv kinnitab siinkohal, et kindlasti ei tohiks arvete faktoorimist segi ajada laenu andmisega.

„Termin arvete faktoorimine tekitab alguses ehk emotsioone ning eksiarvamusi-kõhklusi. Mingil põhjusel arvatakse veel siiani, et see, kui ettevõte soovib saada arve alusel oma raha võimalikult kiiresti kätte, on justkui ettevõtte nõrkuse tunnus. Kindlasti mitte! Pigem tähendab see seda, et ettevõtte juht oskab juhtida rahavooge, on võimeline tellima ka ebakindlamates oludes järjepidevalt uut kaupa, tasuma õigeaegselt makse ning maksma välja palkasid. Arvete faktoorimine on riskide hajutamine pika maksetähtajaga arvete tasumisel,“ tõdeb Pilv.

Eero Pilv, Factor Finance OÜ tegevjuht

Mingil põhjusel arvatakse, et kui ettevõte soovib saada arve alusel oma raha võimalikult kiiresti kätte, on see justkui nõrkuse tunnus. Kindlasti mitte! Pigem tähendab see, et ettevõtte juht oskab juhtida rahavooge. Arvete faktoorimine on riskide hajutamine pika maksetähtajaga arvete tasumisel.

Nagu juba öeldud – tegemist ei ole ettevõttele laenu andmisega, vaid konkreetse arve alusel raha arve esitajale ennetähtaegse tasumisega. Factor Finance OÜ tagab raha vaid tegelike arvete alusel ning teenustasu on alates 1% arve brutosummast.

Lihtsustatult öeldes võtab Factor Finance OÜ arve esitajalt arve haldamise üle, maksab arve esitajale koheselt raha välja ning ootab arve tasujalt maksetähtaja saabumisel raha oma arveldusarvele. 14-90-päevaste maksetähtaegadega arvete puhul tähendab see seda, et arve esitaja on saanud juba ammu ettevõtte tegevusega edasi minna.

Arvete faktoorimine Factor Finance OÜ kaudu on mugav ka just väiksematele ettevõtetele, sest erinevalt pankadest, kus alampiiriks arvete faktoorimine 200 000 euro eest kuus, puudub siin nõue kuus mingisuguse miinimumsumma eest arveid faktoorida.

„Meie jaoks ei eksisteeri miinimum- ega maksimumsummaga arveid. Võimalik on faktoorida nii 50 euro eest kuus kui sadades tuhandetes – oleme hea võimalus ettevõtte käibekapitali paremaks juhtimiseks ja seda just kliendi vajadustest lähtudes. Meie klientideks on eelkõige kaubandusvaldkonna esindajad, kuid teenusevaldkondade esindajaid on seinast seina. On neid, kes esitavad kuus ühe mahuka arve, on neid, kes esitavad hulgim väiksemaid arveid – ettevõtete vajadused on erinevad ning oleme siinkohal paindlikud,“ selgitab tegevjuht.

Kui lihtne see tegelikult ikkagi on?

Tõepoolest, arvet esitava ettevõtte jaoks on protsess lihtne: koostan arve ning laen selle faktooringu e-keskkonda üles. See võtab aega vaid loetud minutid. Mulle tasutakse arve alusel vajaminev summa ning faktooringu firma tegutseb ise arvega edasi. Klient tasub arve eest faktooringu firmale raha arvel näidatud maksetähtajaks.

„Kindlasti ei ole arvete faktoorimine lahendus juhul, kui maksetähtajad on ületatud. Jätkusuutlikkuse ning aususe ja lubaduste tagamiseks kontrollime omalt poolt kliendibaasi lisanduvate ettevõtete tausta. Lepingu sõlmimisel paneme paika, millise valdkonna ettevõttega tegu ning kes on minu kliendid ja kui suure summa eest kuus eeldatavasti arveid faktoorida soovin. Meie andmebaasis on hetkel mitusada ettevõtet, mis ei tähenda aga seda, et aktiivne kuust-kuusse arvete faktoorimine nende puhul kohustus oleks. Kui ettevõte, kellega oleme sõlminud lepingu, soovib faktoorida uutele klientidele esitatavaid arveid, siis uurime enne nõusoleku andmist ka nende tausta. Kindlasti ei ole faktoorimine hapuks läinud kliendisuhete parandamise viis. Tegeleme vaid arvetega, mille osapooled on ausad, jätkusuutlikud ning lubadusi täitvad ettevõtted,“ selgitab Eero Pilv.

Rain Meier, Begores OÜ juhatuse liige

Oleme Factor Finance OÜ-ga teinud koostööd juba aastaid ning võin öelda, et meie jaoks on olnud oluline just teenuse lihtsus ja arusaadavus. Samuti kliendipõhine lähenemine, kuna klientide vajadused on erinevad.

Süsteem on iseenesest lihtne ja kiire – kui tööpäeva esimeses pooles arve süsteemi üles laadida, võib kindel olla, et raha laekub juba samal päeval. Päeva teises pooles süsteemi arvet lisades võib raha oodata järgmise tööpäeva hommikul.

Omast kogemusest võime öelda, et kliendikeskkonda on lihtne hallata. Samuti peame teenuse juures oluliseks, et kokkulepitule ei lisandu mingisuguseid varjatud kulusid. Meie kasutame arvete faktoorimist just pikema maksetähtajaga arvete puhul, kuid otsuse, kas faktoorimine on ühe või teise arve puhul tarvilik, teeme iga kliendi ja arve puhul jooksvalt.

Nagu öeldud, annab arvete faktoorimine ettevõtetele võimaluse juhtida oma rahavoogusid. Kui ettevõtte laienemisel või mahtude suurenemisel oleks alternatiiviks otsida appi uus investor, siis arvete faktoorimine on sellele lihtsam ning kiirem alternatiiv. „Milleks oodata oma raha laekumist 21, 30 või koguni 60 päeva? Raha koheselt kasutusse tuues loob see lisaväärtust ning nõnda aitame kaasa majandustegevuse parendamisele nii ettevõtte põhiselt kui ühiskonnas laiemalt,“ on Eero Pilve sõnul arvete faktoorimine hea võimalus ka neile, kes tegelevad ekspordiga.

Arvuta oma kulu suurusjärk

Hetkel kuum