ClimaECO – intelligentsed HVAC-lahendused ABB i-bus® KNX-iga

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete automaatika – ClimaECO koondab HVAC-rakendused ühisesse lahenduspaketti, mis põhineb standardiseeritud KNX-süsteemil.

ClimaECO on terviklik kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) automatiseerimislahendus avalikele ja ärihoonetele. Lahendus, mis liidab sujuvalt hoone­automaatika, kesksed HVAC-funktsioonid ning juhtimise ja automatiseerimise üheks tervikuks, on oluline samm energiatõhususe suurendamiseks ja tegevuskulude vähendamiseks. ClimaECO muudab hooned säästlikumaks, jätkusuutlikumaks ja mugavamaks.

Foto: Arno Mikkor

ClimaECO loob palju uusi võimalusi, muutes HVAC automatiseerimise tõhusamaks. See hõlmab nii väikeste ja keskmise suurusega hoonete keskset kliimaautomaatikat kui ka täielikku hooneautomaatikat suurte ärihoonete jaoks.

Eelhäälestatud KNX-lahendused juhivad HVAC-komponente veepõhiste kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete jaoks. Kõik süsteemi osad on ühendatud terviklikuks lahenduseks, et saavutada kulude vähendamise ja energiatõhususe eesmärgid.

HVAC hooneautomaatika lahendused juhivad ventilaatorite, radiaatorite, põrandakütte ja kliimaseadmete tööd.

Uue lahenduse eelised

Lihtsustatud tehnoloogia. ClimaECO võimaldab integreeruda kõrgema taseme juhtimissüsteemidega. Eelhäälestatud komponendid võimaldavad käivitamist lühikese aja jooksul. Spetsiaalsed funktsioonid lihtsustavad süsteemihaldust, mis põhineb ülemaailmsetel avatud standarditel.

Energiatõhusus. Suurem energiatõhusus tänu kliimaseadmete ja keskse HVAC-automaatika kombinatsioonile. Energiatõhususe klassi A saavutamine vastavalt standardile EN 15232 kuni 30% energiasäästuga.

Kulude vähendamine. Lihtsa, intuitiivse planeerimise ja integreerimise kaudu säästetakse aega ja vähendatakse kulusid projekti realiseerimise faasis. Kui hoone on valmis, aitab ClimaECO ehitist tõhusalt juhtida, näiteks ajastamise, hoolduse ja vigade jälgimise kaudu.

Turvaline investeering. ClimaECO lahendused põhinevad avatud ja standardiseeritud tehnoloogiatel, tagades vajadusel edaspidise laiendamise ning muutmise võimaluse.

Lihtne andmeedastus. KNXi baasil on ClimaECO integreeritud BACnet-liidesega. Seetõttu saavad HVAC-lahendused ja muud hooneautomaatika juhti­misseadmed töötada samas võrgus. Kõiki rakendusi saab automaatselt seadis­tada vastavalt kohalikele ehitusautomaa­ti­ka nõuetele. Lisada saab ka teiste tootjate seadmeid, mis vastavad standardile.

Müügikanali soovitus. ABB töötab lahendusepakkujana käsikäes oma koostööpartneritega nii projekteerimisel, turustamisel kui ka paigaldamisel.

HVAC hooneautomaatika uued lahendused

ABB hooneautomaatika lahendused tagavad hoone funktsioonide tõhusa töö, säästes halduskulusid ja parandades elukeskkonda ruumides.

Täiuslike kliimatingimuste saavutamiseks hoonetes pakub ABB ventilaatorite, radiaatorite, põrandakütte ja jahutussüsteemide tarbeks väljatöötatud kontrollereid ja erinevaid seadmed, mis on kergesti paigaldatavad seinale või lakke. Kogu ABB i-bus® KNX tooteportfell ühildub ClimaECO-ga.

ClimaECO ruumikontroller. ABB on optimeerinud oma ärihoonete automaatikaseadmete valikut. Tulemuseks on lihtsalt kasutatavad ruumitermostaadid.

• Saadaval integreeritud ruumitemperatuuri kontrolleriga ja CO2 / niiskuse anduriga

• Süvis- või pindpaigaldus

• Kõikide ruumifunktsioonide juhtimine – küte, jahutus, valgustus jne

Ruumitermostaadiga saad juhtida kõiki funktsioone – kütet, jahutust, valgustust  

Ruumi temperatuuri juhtimisseade SAR/A

Seade võimaldab erinevat tüüpi ruume vastavalt vajadusele soojendada või jahutada.

• Võib ühendada otse FCC/S ja VC/S-iga

• Lihtne paigaldamine ja kasutuselevõtt

• Optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe

• Ei vaja eraldi toidet

Ruumi temperatuuri juhtimisseadet on lihtne paigaldada  

Õhukvaliteedi andurid. Õhukvaliteedi andurid mõõdavad ruumi temperatuuri, CO2 kontsentratsiooni ja suhtelist niiskust.

• Sisseehitatud toatemperatuurikontrolleriga

• Kastepunkti arvutus ja häiremehhanism

• CO2 ja niiskuse kontrollerid

Andur ja kontroller parandavad õhu kvaliteeti  

Täiendav info:

Eduard Smagin

Tootejuht, ABB AS

Telefon: 5680 1965

eduard.smagin@ee.abb.com

Hetkel kuum