Esimene üürihinna läbirääkimiste keskkond Eestis on tänasest avatud

Uudne ja läbipaistev Bidrento.ee platvorm on kasulik abimees nii üürileandjale kui ka üürnikule, muutes üüriprotsessi senisest mugavamaks ja lihtsamaks.

Siinkohal on õige aeg ja koht rääkida täpsemalt, milliseid hüvesid pakub Bidrento mõlemale osapoolele.

Usaldusväärse üürniku leidmine

Vaatamata sellele, et inimesi, kes on aktiivselt üürikinnisvara otsinguil, on üüriturul palju, ei pruugi olla uue üürniku leidmine sellegipoolest lihtne protsess. On igati mõistetav, et iga üürileandja soovib ideaalis leida usaldusväärse ja ausa inimese, kellele oma väärt kinnisvara välja rentida. Kui aga üürileandjal puudub potentsiaalse üürniku kohta taustainformatsioon, siis on usaldus raske tekkima. Just selle murekoha lahendab Bidrento üürikinnisvara platvorm, mis annab võimaluse saada rahvastikuregistri ja maksehäirete raporti üürniku kohta (Creditinfo ja Taust.ee maksehäireraportitest koosnev raport) ning lisaks ka ankeedi, mille inimene iseenda kohta täidab- kõik see annab hea ülevaate, kas üürnik on ikka maksevõimeline ja usaldusväärne isik.

Foto: Bidrento

Tühjana seisev korter versus üürihinna alandamine

Üürileandja jaoks on kinnisvaratehingu puhul kindlasti üheks olulisemaks ja määravamaks aspektiks üürihind ning sellega saadav igakuine tulu. Tihtipeale lähtutakse sellest kindlalt paika pandud hinnast ka üürniku valimisel ning otsuse tegemisel. Sellele aga, kuivõrd suur kuluallikas on tühjana seisev korter, tihti ei mõelda. Olukorra selgitamiseks on Bidrento koostanud lihtsa hinnamaatriksi näitamaks, et kuu aega tühjana seisev üürikinnisvara võib olla samaväärne “kadu” kui hinnas alla tulla näiteks 7-8%.

Siinkohal tasub mõelda, mis on kasulikum ja õigem otsus, kas jääda otsima üürnikku, kes oleks nõus maksma kindlaks määratud hinda, kuid kelle leidmine võib võtta aega mitu kuud või alandada hinda 5% võrra ning leida sobiv üürnik koheselt. Üürileandjale kõige kasulikum olekski tulla hinnas alla 5% ja oma kinnisvara koheselt välja üürida. Lisaks igasuguse tulu kaotamisega kaasnevad tühjalt seisva korteriga ka kommunaalmaksed ja muud kulud, mida tuleb üürileandjal samuti oma taskust tasuda. Seega enne, kui öelda madalamale pakkumisele eitav vastus, tasub mõelda ja kaaluda varianti hinnaalanduseks 5% võrra.

Kõrgema üürihinna küsimine

On igati arusaadav, et üürileandja soovib anda kinnisvaraobjekti võimalikult kiiresti üürile, et alustada tulu teenimist. Küll aga tasub teinekord võimalusel veidi oodata üüripinna välja rentimisega ja mitte lubada see ära kohe esimesele pakkujale, seda seepärast, et tihtipeale leidub keegi, kes on tegelikkuses nõus maksma määratud üürihinnast ka kõrgemat hinda.

Siinkohal tasub kasutusele võtta Bidrento platvorm, kus on võimalik näha kõikide potentsiaalsete üürnike hinnapakkumisi ja ankeete, misjärel on igati mugav ja lihtne teha valik uue üürniku kasuks.

Digitaalne maakler

Uudne üürikinnisvara platvorm Bidrento on justkui digitaalne maakler, mis on suureks abiks üürileandjatele. Üürikuulutuse lisamine Bidrento keskkonda annab hea ülevaate kinnisvara huvilistest ja nende poolt tehtud hinnapakkumistest. Kõik eelmainitu garanteerib selle, et üürileandja saab teha teadliku endapoolse valiku üürniku suhtes. Peagi lisandub Bidrento platvormile ka võimalus kasutada eelgenereeritud üürilepingut, mille saavad üürnik ja üürileandja omavahel mugavalt ning kiirelt sõlmida. Selline uudne ja läbipaistev platvorm muudab korteri ja äripinna väljaüürimise tunduvalt lihtsamaks ja mugavamaks, kui see seni on olnud. Kogu informatsioon, mida üürileandja vajab, on nüüd ühes kohas!

Foto: Bidrento

Igapäevane tööriist maakleritele

Bidrento on kasulik üürikinnisvara platvorm ka elukutselistele maakleritele. Teadagi on maakleritel üüritehingute vahendamise perioodil käed-jalad tööd täis. Bidrento platvormi kasutuselevõtt lihtsustab oluliselt nende elu, nimelt saab kinnisvarakonsultant koguda kokku kõik huvilised ja pakkumised ühte kohta, mis muudab kogu tööprotsessi oluliselt mugavamaks ja aega säästvamaks.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Bidrento üürikinnisvaraplatvorm teeb nii üürileandja kui ka üürniku elu tunduvalt lihtsamaks ja mugavamaks, pakkudes võimalust viia läbi üüriprotsess algusest lõpuni ühes kohas.

Lisa esimene üürikuulutus juba täna! Kuulutuse lisamine 1-6 nädalaks vaid 1,95€: https://bidrento.ee/uurileandjale

Leia oma unistuste üüripind: https://bidrento.ee/auctions

Bidrento – Lihtsam üürile anda, lihtsam üürida!

www.bidrento.ee

Hetkel kuum