Tallinna Ülikool pakub ettevõtjatele põnevaid tasuta ja tasulisi kursuseid ning koostöövõimalusi

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia meeskond.   Foto: Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool koolitab inimesi väga erinevatel aladel, millest tuntumad on küll humanitaarained ja pedagoogika, kuid ei puudu ka ettevõtlus-, enesearendus- ja sotsiaalvaldkonna programmid, avatud õpe ning töötavatele inimestele mõeldud kaugõppevormid. Lisaks on ülikoolil uus innovatsiooniteenuseid ja koostöövõimalusi pakkuv arenduskeskus EXU.

Tallinna Ülikool pakub ettevõtlikele inimestele enesearendamise võimalusi ja koolitusi. Näiteks esinemiskoolitused ning teenusedisaini kursus juhtidele ja kirjaliku kommunikatsiooni- ning õigekirjakoolitust kõigile, kes oma igapäevatöös suhtlevad kirjalikult.

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust ning aastas koolitatakse ligi 13 - 14 000 inimest. Korraldatakse avalikke ja ka tellimuskoolitusi, millest suur osa sobib ettevõtetele ja organisatsioonidele oma töötajate arendamiseks. „Koolituse kvaliteedi tagamiseks täpsustame organisatsiooni või meeskonna arendusvajaduse ja leiame sobivad arenduspartnerid,” räägib ülikooli avatud akadeemia juhataja Katrin Männik. Ta lisab, et ülikooli koolituste tugevus on professionaalsed õppejõud, laialdaste kogemustega praktikutest koostööpartnerid ja interaktiivsed õppemeetodid, mis võimaldavad õpitavat koheselt praktikasse rakendada.

Avatud akadeemia koordineerib ka Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskust EXU, mis loob ettevõtetele ja organisatsioonidele kontakti ülikooli teadlastega. “Meil on ligi 400 teadlast ja õppejõudu, kelle hulgast on ettevõtjatel võimalik leida mõttekaaslasi oma ambitsioonikate ideede teostamiseks,” selgitab Männik. Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud.

2020. aasta sügisel pakub Tallinna Ülikool väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele ning FIE-dele tasuta koolitusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“raames, et toetada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete isikupärase imagoloogia arendamist, turundus- ja reklaamitööd. Koolitusele on oodatud inimesed, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, digilahenduste, prototüpeerimis- ja visualiseerimisoskuste arendamise vastu.

Koroonapandeemiast tingitud muutused töökeskonnas innustasid Tallinna Ülikooli koos tunnustatud ajakirjaniku ja Eesti staažikaima väliskorrespondendi Neeme Rauaga koostama spetsiaalset koolitust, kuidas muutunud olukorras jätkuvalt tõhus ja edukas olla. Alates sügisest pakutakse organisatsioonidele ajakohast praktilist tellimuskoolitust "Katkestus. Koroonaviiruse-aegne ja -järgne töökultuur maailmas". Koolitusel räägitakse, miks ajaloos varem ei ole kodutööle jäämine õnnestunud, kuid nüüdses situatsioonis võib see muutuda paljude jaoks uueks reaalsuseks, kuidas maailma töökultuur on lühikese ajaga muutunud, kui paljud firmad on otsustanud oma töötajad kodutööle jätta ning mis on kodus töötamisega kaasnevad peamised probleemid alates töötingimuste ja töökoha loomisest kuni sõnavabaduseni.

Teenusedisaini kursus on ainulaadne ja innovaatiline koolitus, mida täna õpetatakse vähem kui 15 ülikoolis üle maailma. Inglisekeelne kursus õpetab ettevõtte ja avaliku sektori juhte strateegiliselt arendama oma tooteid ja teenuseid kliendi vaatest ning nende vajaduspõhisusest lähtuvalt. Rahvusvaheline koolitus – koostööna Maastrichti Ülikooli, Stockholmi Kõrgema Majanduskooliga Riias ja Eesti juhtiva teenusedisaini ettevõttega Brand Manual – on võimaluseks lisaks oma organisatsiooni arenguliste probleemidega tegelemisele vahetada kogemusi ning arendada koostöövõrgustikku juba turul tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete vahel.

Koostöös MTÜ Kuldse Liiga ja Sotsiaalministeeriumiga viiakse läbi kaheaastane projekt, mis on suunatud vanemaealiste huvikaitsega tegelevate ja sellega seotud organisatsioonide (näiteks PARE, Eesti Pensionäride Liitude Ühendus, Perearstide Liit, tööandjate esindusorganisatsioonid jne) koolitamisele ja koostöö soodustamisele. Disaini- ja arenduslabori formaadis arenguprogramm “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” alustab juba oktoobris.

Eelpool mainitud ladusa eneseväljenduse ja korrektse eesti keele kursuse eesmärk on õppida valima lühemaid sõnastusmalle ning koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju.

"Viimase aja koolituskogemus näitab, et põhilised komistuskohad kirjalikes tekstides on perekonnanimede käänamine, võõrapäraste konstruktsioonide kasutamine, samuti on probleem numbrite ja loetelude esitamine tekstis,“ selgitab Männik.

Samuti pakub ülikool kõne ja hääle treeningut, sest hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi. Tänu koolitusele õpitakse tunnetama häält kui instrumenti ja saadakse ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, omandatakse praktilisi harjutusi ja näpunäiteid, kuidas esinemispingest vabaneda ning oma häält paremini hoida.

Tallinna Ülikooli avatud õpe võimaldab paindlikku õppimiskoormust, valida enese täiendamiseks üksikuid õppeaineid või omandada terve kõrvaleriala. Programm Aasta ülikoolis on mõeldud aga neile, kes on huvitatud enesetäiendamisest ja otsib sisukat alternatiivi koolitusturul pakutavale. Võimalus on valida õppekavade hulgast, mille maht on 14-24 ainepunkti ja kestvus üks õppeaasta.

Meil on hea meel, et soovite oma aega kasutada mõistlikumalt ja tahate õppida midagi uut!

Hetkel kuum