Artikkel
 • P3 respiraator: päris kaitse viiruste eest

  Palju erinevat infot maskide kohta ajab segadusse ning P3 respiraatorite puudus kevadel sundis leppima mistahes näokatetega. Enam ei pea pelgalt näilist kaitsemaski kandma, sest P3 respiraatoreid on vabalt saada. Kes kaitset vajab, kaitsku end päriselt.

  P3 respiraator on tõeline kaitse viiruse vastu.Foto: Tamrex
  Nõuetele vastav P3 respiraator tagab maskikandjale 99%-lise kaitse viiruste, bakterite, ohtlike vedelikepõhiste aerosoolide ja tahkete osakeste eest. Tamrex Ohutuse OÜ spetsialistid on kaitsemaskidega tegelenud üle 20 aasta ning selgitavad teemat lähemalt.
  Isetehtud näokatted - näiline kaitse
  Tuntud disainerite ja isetehtud näokatted on levinud ja nägus viis, kuidas mõned inimesed on poekülastuse endale turvalisemaks mõelnud. Sall, puff või isetehtud näokate pakub mingil määral kaitset ehk tolmu jms suuremate osakeste eest, kuid tuleb arvestada tekkida võiva pseudoturvalisuse tundega. Selle tulemusel võib näokattega inimene käituda julgemalt (ei hoia nii usinalt 2m vahet, liigub rahvarohkematesse kohtadesse, puudutab ja sätib pidevalt näokatet pesemata kätega vms), kui ta käituks näokatteta. Tuues siia juurde praktiliselt olematu kaitsetaseme, on viiruste organismi sattumise oht täiesti reaalne. Ohtu tunnetades käitub ilma näokatteta inimene ettevaatlikumalt ja kaitseb end justnimelt oma ettevaatusega, väldib ohukoldeid ja hoiab eemale teistest, olles sel moel teatud juhul isegi paremini kaitstud.
  Kirurgimask ei kaitse viiruste eest
  Pisut kaitset pakub nõuetele vastav meditsiiniline mask ehk kirurgimask. Kuigi see ei kaitse maski kandjat viiruste eest, pakub see tõestatud ja kontrollitud kaitset (Bacterial Filtration Efficiency Test BFE) suuremate osakeste ehk bakterite eest. Test kinnitab, et maski materjal ei lase läbi baktereid (bakterid on viirustest kümme kuni sada korda suuremad). On oluline aru saada, et kirurgimask ei ole isikukaitsevahend vaid meditsiiniline seade, vastab direktiivile MDD Medical Devices Directive 93/42/EEC ja EN14683:2019 standardile Test BFE (Bacterial Filtration Efficiency) ehk kirurgilise maski tõhusus baktereid sisaldavate piiskade püüdmiseks kandja suust ja ninast.

  Ingliskeelne väljavõte standardist: The transmission of infective agents during surgical procedures in operating theatres and other medical settings can occur in several ways. Sources are, for example, the noses and mouths of members of the surgical team. The main intended use of medical face masks is to protect the patient from infective agents and, additionally, in certain circumstances to protect the wearer against splashes of potentially contaminated liquids. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations.

  Kirurgimask kaitseb väliskeskkonda maski kandja eest. Kirurgimaski mõte on tegelikult patsiendi kaitsmine arsti hingamisteedest lenduvate piisakeste ja muude osakeste eest. Selle ülesanne on vähendada otsest nakkushaiguste ohtu tervishoiutöötajalt patsiendile või kirurgilisel alal.
  Samuti tuleb arvestada sellega, et kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sisse hingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.
  Kirurgimaskidele kehtestatud nõudeid reguleeriv standard₂ EN 14683:2019 ütleb, et juhul kui kaitset vajab maski kandja, tuleb kasutada isikukaitsevahendit vastavalt standardile EN 149, teisisõnu tuleb kasutada respiraatorit.
  P3 respiraatorid kaitsevad viiruste eest
  Respiraatorid, mis vastavad standardile EN149:2001 ja kuuluvad "Kategooria III isikukaitsevahendite hulka" (maskid märgistusega FFP1, FFP2 või FFP3) on isikukaitsevahendid ja kaitsevad maski kandjat väliskeskkonna eest. Respiraatorid täidavad kaitseomaduste poolest kirurgimaskidele kehtestatud nõuded, kuid mitte vastupidi.
  Respiraatorite liigitus:
  FFP180%Ei kaitse aerosoolide, vähki tekitavate ja radioaktiivsete ainete, mikroorganismide (bakterite, viiruste, eoste) või biokeemiat sisaldavate ainete (ensüümide, hormoonide) eest.
  FFP294%Ei kaitse mikroorganismide (viiruste, eoste) või biokeemiat sisaldavate ainete (ensüümide, hormoonide) eest.
  FFP399%Kaitseb igat tüüpi osakeste eest.
  NB! Need protsendid ei ole võrreldavad kirurgimaskile tehtud testi tulemustega. Respiraatoreid testitakse oluliselt väiksemate osakestega** kui kirurgimaske.
  **Kirurgimaski standardi järgi (EN 14683:2019) viiakse testid läbi osakestega suuruses 7,0μm–0,65μm (keskmise suurus 3,0μm +/-0,3μm).
  - Respiraatorite standardi järgi (EN 149:2001+A1:2009) viiakse testid läbi osakestega suuruses 2,0μm-0,02μm (keskmine suurus 0,6μm).
  Hoolimata tabelis toodud välistustele pole päris õige väita, et FFP1 ja FFP2 respiraatorid ei kaitse kandjat viiruste eest üldse. Viirused ja bakterid ei levi õhus (eriti inimeselt inimesele) puhtal kujul, vaid enamasti süljepritsmete, aerosooli või ka õhus lenduvate tolmuosakeste abil. Seega pakuvad üsna tõhusat kaitset ka FFP1 ja FFP2 respiraatorid, mis ei lase suuremaid väliskeskkonnas lenduvaid viiruste ja bakterite kandjaid läbi filtermaterjali.
  Kokkuvõttes vähendab mistahes respiraatori kandmine (FFP1, FFP2 või FFP3) võimalikku nakkuse levikut. Eesliinil kriisikoldes olijatel, kes tegelevad haigetega, tuleks kanda FFP2*** või FFP3 märgistusega respiraatorit.
  *** WHO soovituse kohaselt minimaalne kaitse vähemalt FFP2 või USA standardi järgi N95
  •Väljahingamisklapiga respiraator kaitseb selle kandjat väliskeskkonna eest.
  •Klapita või kaetud klapiga respiraator kaitseb nii maski kandjat kui ka väliskeskkonda.
  FFP3 respiraatoreid tehakse enamasti väljahingamisklapiga. Muul juhul oleks hingamine tiheda filtermaterjali tõttu liiga raske.
  Väljahingamisklapi hirm on veidi ületähtsustatud, sest ka aevastuse ja köhimise puhul kaitseb väljahingamisklapiga respiraator enamike osakeste paiskumise eest väliskeskkonda, püüdes need filtermaterjali. Lisaks on klapp kaetud plastikuga, mis suunab väljuva õhu alla, mitte otse teiste inimeste suunas. Klapi ohtu minimeerib ka see, kui kõik suletud ruumis viibivad isikud kannavad respiraatorit.
  Veendu respiraatori kaitseomadustes
  Hirm haigestumise eest sunnib rutakaid otsuseid tegema. Tasub siiski rahulikult kontrollida, mis respiraatoriga on pakutava kauba näol tegemist. Tänaseks on müüki paisatud palju tundmatu päritoluga maske, mille kaitsetase on teadmata.

  Enne respiraatori ostmist kontrollige, kas sel on kogu nõutav märgistus. Kõikidele nõuetele vastavatel respiraatoritel peab TOOTE peal (mitte ainult pakendil) loetavalt olema alljärgnev:

  1.1. CE-vastavusmärgis

  1.2. Teavitatud asutuse number

  2.1. Tootja nimetus või kaubamärk

  2.2. Mudeli number või nimetus

  3. Respiraatori klass (FFP1, FFP või FFP3) lisakoodiga NR - ühekordseks kasutamiseks või R – korduvkasutamiseks

  4. Kohaldatud standardi number ja aasta (N: EN149:2001 + A1:2009)

  Isevalmistatud, nõuetele mittevastavaid näokatteid pole lubatud turustada viiruste eest kaitset pakkuvate kaitsemaskidena. See eksitab ostjat.

  Kaitsemaskid professionaalidele
  Kõikidest ühekordsetest respiraatoritest oluliselt parema kaitsetasemega, funktsionaalsemad ja mugavamad on poolmaskid ja täismaskid. Nende peamiseks eeliseks on oluliselt parem hermeetilisus (minimaalsed lekked) ja pikem eluiga. Parimat mugavust ja kaitset pakub motoriseeritud hingamisteede kaitsevahend, mille puhul vööle kinnitatava ventilaatori kaudu puhutakse filtrite abil puhastatud õhk maski alla. See lahendus töötab ülerõhu põhimõttel ega koorma kasutajat liigselt. Rohkem infot nimetatud maskide kohta SIIN.
  NB! Kõiki ülalnimetatud lahendusi võib kasutada keskkonnas, kus õhus on piisavalt hapnikku. Lubatust madalama hapniku sisalduse korral tuleb kasutada teisi erilahendusi, hingamisaparaati või suruõhuliiniga hingamisteede kaitsevahendit.
  Täpsustused
  Kirurgimaskid jagatakse kaitseomadustelt 3 rühma:
  Test (ei ole sama, mis respiraatoritele tehakse)Type I /Type II /Type IIR /
  Bacterial Filtration Efficiency (BFE), (%) ≥ 95 / ≥ 98 / ≥ 98 /
  Tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, sest see kajastab vaid materjaliomadusi, mitte maski inimese näol tervikuna. Kirurgimaskidele ei tehta hermeetilisuse ega fit-testi testnukuga. Seetõttu ei arvesta BFE maski lekkeid. Kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sisse hingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.
  Standardis EVS-EN 14683:2019 - Meditsiinilised maskid on inglise keeles kirjas nii:
  If the intended use of the mask is to protect the wearer against infective agents (bacteria, viruses or fungi), the use of a respirator device is applicable in accordance with the Personal Protective Equipment (PPE) Directive (89/686/EEC) or the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425. Performance requirements for respirators are the scope of EN 149.
  Kontrollitud tootmisest ja nõuete vastavad P3 respiraatorid on saadavad kõikides TAMREXi kauplustes või kontaktivabalt TAMREXi e-poes.
  Kontrollitud tootmisest ja nõuete vastavad P3 respiraatorid on saadavad kõikides TAMREXi kauplustes või kontaktivabalt TAMREXi e-poes.
  P3 respiraator.Foto: Tamrex
 • Hetkel kuum
Kai Realo: riigi konkurentsivõime ei teki üleöö, ka majandust tuleb juhtida
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Rahagurude välimääraja: keda usaldada? Vaata suurest tabelist, kes mis hinnaga nõu jagab!
Kust rahatarkust ammutada, kui on soov oma finantsiline tulevik kindlustada? Üksi alati kaugele ei jõua, seega investeerimise ja laiemas mõistes rahatarkuse puhul saab appi võtta kogenud investorid, kel igaühel oma stiil ja nišš. Teeme asja selgeks!
Kust rahatarkust ammutada, kui on soov oma finantsiline tulevik kindlustada? Üksi alati kaugele ei jõua, seega investeerimise ja laiemas mõistes rahatarkuse puhul saab appi võtta kogenud investorid, kel igaühel oma stiil ja nišš. Teeme asja selgeks!
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Plaan küps: väikefirmadele terendavad soodsamad laenud
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Esinemine on alati ebamugav. Kolm nippi, mis annavad publiku ees julgust juurde
Esinemine on meie jaoks alati kriisiolukord. Me ei saa muuta seda, et esinemine on ebamugav ja riskantne, aga me saame väga hästi valmistuda selleks, et meie ebamugavus ei segaks publikut.
Esinemine on meie jaoks alati kriisiolukord. Me ei saa muuta seda, et esinemine on ebamugav ja riskantne, aga me saame väga hästi valmistuda selleks, et meie ebamugavus ei segaks publikut.
Neste lahkus Rohetiigrist. Vastastikku jagatakse teravaid süüdistusi
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Maailma autohiidudele tootev firma tegi käiberekordi. „Mis siin öelda, eks ikka tuleb rahul olla“
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Amet hoiatab: käes on seakatku kõrgaeg Seakatk on tuvastatud juba kuuel metsseal
Sigade Aafrika katk (SAK) on tänavu tuvastatud kuuel metsseal Võrumaal ja Põlvamaal. Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) hoiatab seakasvatajaid, kuna Lätis on tuvastatud katk ka kodumajapidamises.
Sigade Aafrika katk (SAK) on tänavu tuvastatud kuuel metsseal Võrumaal ja Põlvamaal. Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) hoiatab seakasvatajaid, kuna Lätis on tuvastatud katk ka kodumajapidamises.
Metalliäri omanike kasumi jaotamise vaidlus lõi pretsedendi
Eduka metallitööstuse Eesti Traadi asutajate ja väikeosanikuks saanud Hannes Rosina dividendivaidlus jõudis riigikohtusse, kes lubab kasumit mõnel juhul jaotada teisiti, kui seadus ette näeb.
Eduka metallitööstuse Eesti Traadi asutajate ja väikeosanikuks saanud Hannes Rosina dividendivaidlus jõudis riigikohtusse, kes lubab kasumit mõnel juhul jaotada teisiti, kui seadus ette näeb.