5. november 1995 kell 22:00

Osolin sõdib seadusega

Osolin on veendunud, et riigikogu menetluses oleva reklaamiseaduse vastuvõtmine toob endaga kaasa rohkem probleeme ja õnnetusi, kui lahendab neid.

Osolini arvamust jagab ka suur osa teisi reklaamialal töötavaid inimesi. Samal ajal on reklaamibüroode juhid teinud hulga parandusettepanekuid riigikogu majanduskomisjonile, andes sellega vaikiva nõusoleku seaduse vastuvõtmiseks.

«See on tõepoolest meie õnnetus,» tunnistab Osolin, kelle kaasabil on sündinud suurem osa parandusettepanekutest. «Tegelikult lapime ju mõttetut asja.»

Kui agentuurid poleks seaduse valmimisse üldse sekkunud, ähvardaks neid praegu märksa hullem seadus, põhjendab Kolme Karu juht reklaamiagentuuride pingutusi.

Olav Osolin märgib, et reklaamiseadus on vastu võetud vaid üksikutes riikides. Reklaamiturul toimuvat saab reklaamibüroo juhi sõnade kohaselt edukalt reguleerida ka teiste, juba vastu võetud seaduste kaudu.

«Relvade reklaamimine on keelustatud relvaseadusega, samuti võiks alkoholi ja tubaka reklaamimise piirangud panna kirja alkoholi- ja tubakaseaduses või anda välja neid valdkondi reguleerivad spetsiaalsed seadused,» leiab Osolin. Enamik probleeme, mis kerkivad üles seoses reklaamiga, on eetilist laadi ja neid on võimatu lahendada reklaamiseadusele tuginedes.

«Kui seaduses on kirjas, et lapsi ei tohi üles kutsuda ühele või teisele asjale, siis jääb selgusetuks, kust läheb konkreetne piir -- keegi peab ikkagi andma vastuse, millal on ületatud seaduse piir,» läheb Osolin hoogu.

Selle asemel et kõik reklaamiga seonduv kuivalt seaduse piiridesse suruda, tuleks Osolini arvamuse kohaselt ühineda mujal maailmas toimiva hea reklaamitavaga. Süsteem on tema sõnul lihtne, reklaamiagentuurid lepivad omavahel kokku hea tava eetikanormide aktsepteerimises ja tegutsevad selle järgi. Reklaami eetilist teostust puudutavad lahkhelid lahendab avalik-ühiskondlik reklaaminõukogu. Probleemid, mille osas pooled ei saavuta reklaaminõukogu kaudu kokkulepet, saab Osolini arvates lahendada kohtus.

Karu kujuga termos ja mõned karudega maalid Osolini töötoa nurgas on ainukesed asjad, mis tuletavad külastajale meelde, et ta viibib Kolme Karu koopas. Firma nime järgi võiks fantaasiarikka meelelaadiga külastaja muidugi loota, et büroosoppides askeldavad karvastes karukostüümides töötajad.

«Me pole seadnud endale eesmärgiks tekitada mingisugust karuhullust,» kinnitab reklaamifirma juht muiates.

Firmale nime valides lähtus kollektiiv märksa praktilisemast kaalutlusest. «1992. aastal, kui firma loodi, olid kõik kohad täis läänepäraseid firmanimesid. Meie otsustasime panna nimeks midagi eestipärast, kuid sellist, mida saaksid ka välismaalased lihtsa vaevaga välja hääldada,» räägib Osolin.

Firmadele nime panemine on tänaseks Kolme Karu töötajatele tuttav tegevus. Osolini ütluse kohaselt on nimi välja mõeldud ka Läti firmale, lähtudes seejuures eelkõige heast kõlast. «Kuna keegi meist läti keelt ei valda, siis hoidsime pöialt, et see nimi midagi rumalat ei tähendaks,» lisab ta.

«Karud on tublid loomad,» iseloomustab Kolme Karu reklaamikeskuse Rumor peakunstnik Tarvo Tangsoo. «Väga korrektsed, teevad kvaliteetset tööd.»

Ühtegi halba sõna ei oska Kolme Karu kohta öelda ka reklaamibüroo Karlson & Co direktor Mari Karlson. Reklaamifirmade seas on au sees üllas põhimõte, et konkurente avalikult ei arvustata. «Nad teavad, mida teevad, mulle meeldivad kõik nende tööd,» sõnab Karlson.

Kolme Karu töödest peab Osolin ise kõige huvitavamaks reformierakonna valimiskampaaniat. «Aega oli ainult üks kuu ja selle ajaga tuli teha täiesti tundmatust erakonnast n-ö rahva lemmik,» räägib Osolin. Tagantjärele võib ta rahulolevalt märkida, et reformierakonna oravakampaania läks korda oodatust paremini.

Hetkel kuum