9. november 1995 kell 22:00

Pankrotihaldureid juhib naine

Maire Armi sõnul on pankrotihaldurite koja eesmärk aidata, kaitsta ja juhendada haldureid senisest paremini, pakkuda neile rohkem koolitust ja teisi enesetäiendamise võimalusi. Ühisseminar ministeeriumiga

«Praegu on kõige tähtsam töö pankrotiseaduse uue redaktsiooni läbivaatamine,» lisas Arm.

Paari nädala pärast toimub pankrotihaldurite ja justiitsministeeriumi spetsialistide ühisseminar, kus haldurid esitavad ministeeriumiametnikele omapoolsed ettepanekud.

Pankrotiseaduse eelnõu peaks valitsusse jõudma hiljemalt aasta lõpus.

Eestis tegutseb praegu umbes 130 pankrotihaldurit, sellekohase kutsetunnistuse on aga omandanud pool tuhat juristi.

1993. aasta alguses pankrotihalduri tunnistuse saanud Maire Arm on olnud kümne pankrotiasja pankrotihaldur (neist pooled on lõppenud), ajutise haldurina tegutsenud paarikümnes pankrotiprotsessis. Hiljuti määrati ta üheks ASi Safran pankrotihalduriks.

Hetkel kuum