14. november 1995 kell 22:00

Nõuame majandusministeeriumilt vastust

Aidu karjääri peaaegu 800- liikmelisele tööperele oli uudis karjääri müümisest täielik ootamatus ja meil on sellega seotult tekkinud mitmed küsimused.

Kõigepealt: mis saab meist edasi? Kuivõrd üleandmise kavatsusest ei teatatud eelnevalt isegi mitte Eesti Põlevkivi juhtkonnale, karjääri töötajatest rääkimata, oleme tuleviku suhtes täielikus teadmatuses. Inimesed ei mõista, miks karjääri -- põlevkivibasseini kõige uuema ja odavaimat põlevkivi tootva ettevõtte -- reorganiseerimine on antud organisatsioonidele, kes ei ole karjääri loomisel ja väljaarendamisel kulutanud sentigi vahendeid. Arusaamatu, kuidas saab tagada ettevõtte edukat tegevust, rebides ta ühel hoobil lahti Eesti Põlevkivi infrastruktuurist.

Aidu karjääris on rakendatud palju uudseid insenerilahendusi, pidevalt on käinud ja jätkub praegugi uue tehnika juurutamine mäetööde tehnoloogia täiustamiseks. Seega süüdistused, et meie mäemehed on lillegi liigutamata tegelnud vaid põlevkivihinna üleskruvimise ja Eestimaa inimeste ahistamisega, on pehmelt öeldes solvavad. Imestust tekitab meis asjaolu, et kogu riigi majandust puudutav käskkiri kiirustades, ilma peaministri teadmata ja ettevõtte haldusnõukogu nõusolekuta välja anti. Kas siin pole mängus mõne kitsa kildkonna grupihuvid või parteipoliitilised kaalutlused? Arusaamatu, kuidas 400 000kroonise põhikapitaliga aktsiaselts saab vallata üle miljardi väärt olevat ettevõtet.

Nõuame, et majandusministeerium annaks neile küsimustele selge ja arusaadava vastuse. Samuti pöördume valitsuse poole, et peatada karjääri üleandmine praegu ja otsuse tegemisel ka riigiettevõtte haldusnõukogu arvamus ära oodata.

Aidu karjääri töötajate palvel M. Agur

Hetkel kuum