26. november 1995 kell 22:00

Huvitavamad on Norma ja Eesti Näitused

Kahe eelmise erastamisvooruga on ära korjatud ligi veerand miljardit EVP-krooni. Uue vooruga plaanitakse nende arvu sama palju vähendada, rääkis Martin Kruus erastamisagentuurist.

Aktsiate müügi kolmandas voorus on suurim muudatus see, et müügi korraldaja on väärtpaberite keskdepositoorium. Sellisel moel on võimalik pakkumuste laekumist ajaliselt kiirendada ja see võimaldab saada ülevaadet pakkumuste kohta igal ajahetkel. Keskdepositooriumi elektrooniline info soodustab ka aktsiate aktiivsemat järelturgu.

Teistest keerulisem on Norma aktsiate müügile järgnev järelturg. Norma on rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv nn kinnine ettevõte, mille aktsiate vahendajaks saab pärast esmaslevitamist ettevõtte juhatus.

«Pärast Norma aktsiate omandamist vähemusaktsiate ostu teel peab aktsiate omanik arvestama, et järelturgu Norma praeguse põhikirja järgi peaaegu ei teki,» rääkis Norma peadirektor Jüri Käo. Edasise aktsiate müügi peab alati heaks kiitma ettevõtte juhatus ja aktsiate ostu eelisõigus on Norma aktsionäridel, selgitas Käo.

«On võimalik, et ettevõtte juhatus muudab oma põhikirja järelturu tekkimise eesmärgil, kuid sellekohaseid täpseid otsuseid pole juhatus veel teinud,» lisas Käo.

Avaliku enampakkumise kolmandas voorus müüakse ASi Norma, Eesti Näituste ASi, ASi Saku AB ja ASi Viljandi ATP vähemusaktsiad, mis tasutakse kogu ulatuses erastamisväärtpaberitega. Vähemusaktsiate märkimine lõpeb 21. detsembril.

Hetkel kuum