26. november 1995 kell 22:00

Seaduseparandused head?

on progress kindlasti toimunud. Enam ei pea ettevõte maksma kvartali tulumaksu. Kui hindaks nii, et kas uus seadus on lihtsam või keerulisem, siis seal mingit kvalitatiivset vahet ei ole.

Maa esmasmüük, mis on nüüdsest tulumaksuvaba, on sisse seatud ilmselt selleks, et inimesed saaksid tagastatud maa kiiremini ja parematel tingimustel käest anda, kuna nad seda ise harima ei hakka. See on poliitiline otsus, kus pole maksudega midagi pistmist, kuid see lihtsalt kajastub maksuseaduses. Ma aga ei usu, et see parandus suurendab spekulatsioone maa müügiga.

Tuludeklaratsiooni esita-mise kord muutub ettevõtetele lihtsamaks. Alates järgmise aasta lõpust tuleb esitada ainult kord aastas üks deklaratsioon. Esmakordse maamüügi tulumaksust vabastamine ei tohiks olukorda eriti keerulisemaks ajada. Maksuametile tuleb loomulikult tööd juurde. Teoreetiliselt vaadates pole siiski ükski erand hea, see tekitab ebavõrdsust ja raskendab administreerimist.

Olulised muudatused on kindlustusseltside maksustamisel. Eriti langeb elukindlustuse maksukoormus, mida ma pean väga oluliseks.

Üks oluline muudatus on veel. Paragrahv, mis puudutab sidus- ja tütarettevõtetesse tehtud pikaajaliste finantsinvesteeringute kapitaliosaluse meetodil ümberhindamisest tekkinud tulu ja kulu kajastumist. Praegu jookseb see sisuliselt emaettevõtte kasumiaruandesse ja tuludeklaratsioonis korrigeerib ta seda, et vältida topeltmaksustamist.

Põllumeestele antav soodustus suurenes. Täiendav mahaarvamine tulust suurenes 35 000 kroonini senise 25 000 asemel. Kuna see on poliitiline otsus, ei tahaks rohkem kommenteerida.

Kui enne olid kõik intressid 10% maksustatavad, siis nüüdsest ainult krediidiasutuste makstavad.

Üksikisiku maksustatavast tulust arvatakse maha eluaseme soetamiseks võetud laenu intressid, mis on maksumaksjale soodus. Kuigi see on maksusoodustus, ei näe ma tas midagi halba.

Koolituskulude mahaarvamine üksikisiku tulumaksust kehtis ka 1993. aastal, tuues siis maksuametile suuri probleeme. Nüüd aga sätestab valitsus vajaliku korra ja piirmäärad, nii et sellega ehk olulisi maksupettusi ei kaasne.

Kord, et ettevõte hakkab deklareerima oma tulumaksu kord aastas, on täiesti normaalne nähtus. Ütles ju tulumaksuseadus seni, et tulumaks on aastamaks, mistõttu oli siiani tegemist mõningase vastuoluga. Maa esmasmüügi vabastamine tulumaksust on poliitiline otsus. Võib-olla on ta makropoliitiliselt negatiivne, võib-olla positiivne. Ei oska öelda, kas see elavdab maaturgu. Talumeeste tulumaksuvaba piiri tõstmist 35 000 kroonini seostan samuti poliitikaga. Ka mujal maailmas antakse mõnedele gruppidele vahest soodustusi. Ma ei usu, et need soodustused tulumaksuseadust keerulisemaks teevad.

Hetkel kuum