28. november 1995 kell 22:00

Sõidukimaksu teenindav pank pole valitud

Tonsiveri sõnade kohaselt kaalutakse nii Tallinna Panga, Ühispanga kui Tööstuspanga kandidatuuri. Kõigis nendes pankades on hoiul ka linna eelarvelised vahendid.

Mootorsõidukimaksuga maksustatavatele isikutele tehakse konto number teatavaks 2. jaanuaril. Sellest kuupäevast hakkab Tallinna autoomanike suhtes kehtima mootorsõidukimaks viis krooni auto võimsuse iga kilovati pealt.

Tallinna linnavolikogu rahandusnõuniku Enn Roose kinnitusel on volikogu teinud ettepaneku kehtestada mootorsõidukimaks üle Eesti. Sellega välditaks tema sõnul olukorda, kus pealinlased sooviksid registreerida oma sõiduki väljaspool Tallinna.

Roose sõnade kohaselt saaks kehtiva korra järgi mootorsõidukimaksu tasumata jätnutelt nõuda maksmist kahe-kolmekordses ulatuses.

Firmade puhul oleks aga võimalik vajaduse korral arestida ka näiteks ettevõtte pangakonto.

Tallinna autoregistrikeskuse kesktalituse juhataja Boriss Põldre on öelnud, et mootorsõidukimaksu kehtima hakkamise korral on vaja parandada liikluseeskirja punkti, mis kohustab sõidukijuhti kaasas kandma kindlaksmääratud dokumente. Hetkel pole dokumentide nimekirjas mootorsõidukimaksu kviitungit, mistõttu ei saa liikluspolitsei nõuda ka selle ettenäitamist.

Tallinna linnavolikogu majandusnõuniku Raul Tammerti ütlust mööda on linnavolikogul lähemal ajal kavas luua linna transpordikontroll, mis hakkaks kontrollima mootorsõidukimaksu tasumist ja parkimise korda Tallinnas.

Hetkel kuum