10. detsember 1995 kell 22:00

Kasutades töötajate värbamiseks Internetti saab kogu vajaliku info klahvivajutusega

Interneti üha laialdasem kasutamine on personalitöös kaasa toonud suuri muudatusi. Selle asemel et helistada 10--15 inimesele ja otsida paljude materjalide hulgast vajalikku, võib saada kogu vajaliku info mõne klahvivajutuse abil Internetist.

Personalispetsialistid kasutavad Interneti World Wide Webi selliseid osi nagu Career Mosaic, Job Web ja Monster Board töötajate värbamiseks, info hankimiseks personali koolitus- ja arendusprogrammide, palgasüsteemide, ametiprofiilide jm kohta, samuti konverentside ja foorumite tööst osa saamiseks ning kogemuste vahetamiseks kolleegidega üle kogu maailma. Süsteem sisaldab pikki nimekirju konsultantidest, kes pakuvad oma treeningute korraldamise teenuseid karjääri planeerimise, juhtimise arendamise ja teistel personalijuhtimise valdkonda kuuluvatel aladel. OSHA vahendusel on võimalik tutvuda valitsuse väljaantavate tööseadusandlust reguleerivate materjalidega. FTP, Usnet ja Telnet sisaldavad infot tööotsijate kohta.

Kõige enam kasutavad personalijuhid Internetti töötajate värbamisel vabade töökohtade väljakuulutamiseks ja neile töökohtadele kandideerijate isikuandmete ning haridus- ja töökäigu kirjelduste kogumiseks, säilitamiseks ning esialgse valiku tegemiseks. Vakantse töökoha väljakuulutamiseks Internetis on mitu võimalust: firma võib teha seda ise Internetis tasuta teadete rubriigis, võib rentida oma leheküljed World Wide Webis või kasutada oma töö Interneti võimalustele üles ehitanud personalifirmade teenuseid.

World Wide Webi ADM-süsteem sisaldab peale kuulutuse teksti ka täiendavaid tööotsijat huvitavaid andmeid firma toodete, finantstulemuste, töö tasustamise süsteemi, firma juhtide, kultuuri ja ajaloo kohta. Kuna teksti pikkust ei reglementeerita, on firmal võimalik enda kohta rohkem infot anda kui traditsioonilistes ajalehekuulutustes.

Tööotsijatel on Internetti sisestatud kiiresti kasvava arvu tööpakkumiskuulutuste hulgas orienteerumine lihtsam kui muudes meediakanalites avaldatud kuulutuste hulgas, sest nende käsutuses on kiire otsingusüsteem.

Valides oma kvalifikatsioonile vastava võtmesõna, saab ta ekraanile nimekirja seda võtmesõna sisaldavatest kuulutustest, kus on ära toodud firma nimi ja vakantne ametikoht.

Täiendava klahvivajutuse abil on võimalik näha kogu kuulutuse teksti ja soovi korral saada ka üksikasjalikke andmeid kuulutuse avaldanud firma kohta. Kui tööotsija on mõnest tööpakkumusest huvitatud, sisestab ta kokkuvõtte oma isikuandmetest, haridusest ja töökäigust (CV) Internetti ja on sellega ennast konkursil osalemiseks registreerinud.

Personalitöötaja saab laekunud ankeetide vahel valiku teha samuti otsingusüsteemi kasutades ja võtmesõnade abil välja selekteerida kõige sobivama ettevalmistusega kandidaadid.

Praktika näitab, et sel teel on võimalik saada suur hulk tavalisest kõrgema kvalifikatsiooniga, Internetti ja arvutit kasutada oskavaid ja inglise keelt valdavaid kandidaate, kelle hulgas on palju selliseid kõrge tasemega spetsialiste, kes tavaliselt ajalehekuulutustele ei vasta ja kellega muidu ei oleks võimalik ühendust saada.

Värbamine Interneti vahendusel võimaldab avaldada tööpakkumiskuulutuse mõne minutiga ning vajab vähem ametnikke ja paberitööd kui traditsioonilised personali värbamise meetodid. Ja mis kõige olulisem -- laiendab kandidaatide hulka, kelle seast valida.

Praegu on Interneti teenuseid kasutavate firmade ja ettevõtete hulk veel vähemuses, kuid aja jooksul peaks selline aega ja vaeva säästev töökorraldus harjumuslikuks ja igapäevaseks saama.

Hetkel kuum