17. detsember 1995 kell 22:00

Keskkonnaorganisatsioonid võitlevad metsatööstusega

Keskkonnaorganisatsioonid on seadnud eesmärgiks lõpetada kõik vanade metsade lageraided Põhjamaades. Soomes ja Rootsis moodustavad niisugused metsad um-bes viis protsenti kogu metsaalast.

Keskkonnakaitsjad püüavad halvendada Soome metsafirmade mainet nende põhiturgudel ja eriti Saksamaal, et näiteks Saksa suurim kirjastus Axel Springer katkestaks mõneks ajaks paberi ostmise Enso-Gutzeitilt.

Kanadas on vanade metsade olukord tunduvalt teistsugune kui Põhjamaades. Seal kuuluvad peaaegu kõik metsad riigile, kes annab firmadele raielube. 90% metsadest on vanad ehk varasema raideta ja läheb veel 20--30 aastat, enne kui riigis jõutakse istutatud majandusmetsa raiumise juurde.

Keskkonnaorganisatsioonide mõjul on Kanada valitsus tunduvalt laiendanud metsade kaitsmise abinõusid. Prae-gu on kaheksa protsenti riigi metsadest kaitse all ja sajandi lõpuks tahetakse suurendada seda 12 protsendini.

Firma MacMillan Bloedel tegi varem Kanadas väga laialdasi lageraideid, millest suurim ulatus 82 000 hektarini. Nüüd on raided tunduvalt väiksemaks jäänud, ulatudes keskmiselt 20 ja vahel 40 hektarini. Looduskaitseorganisatsioonid ei tahaks aga lubada mingisugust lageraiet.

Nüüd on Kanada metsasõda, mille haripunkt oli 1993. aastal Briti Columbias Clayoquot Soundis, kus politsei arreteeris tuhandeid meeleavaldajaid ja mille järel valitsus pani raiet jälgima ekspertgrupi, raugenud, kuid mitte veel lõplikult möödas.

Greenpeace on teinud Saksamaal ägeda kampaania MacMillan Bloedeli vastu, kes hiljuti lõpetas seal täielikult tselluloosimüügi, tuues ettekäändeks majanduslikud põhjused. Samuti on firmal tublisti tegemist USAs, kus liikumine Rainforest Action Network taotleb paberi tarbimise vähendamist järgmise kümne aasta jooksul 70 protsenti.

Metsasõdade lõpetamise ainus võimalus on firma MacMillan Bloedel arvates töötada välja selged standardid ja sertifikaadid. Euroopas, kus domineerib erametsaomandus, see hästi ei passi.

Andes Soome metsafirmadele nõu, ütles MacMillan Bloedeli esindaja Dennis Fitzgerald, et tuleb igati vältida avalikku dialoogi looduskaitsjatega ajakirjanduses ja televisioonis, kuna üldsuse sümpaatia on enamasti looduskaitsjate poolel ning metsafirmad jäävad alati kaotajaks. KL

Hetkel kuum