11. jaanuar 1996 kell 22:00

Kas reklaamimaks on Tallinnale kasulik?

Küsimusele, kas rek-laamimaks on kasulik, ei ole ühest vastust. Ühelt poolt on reklaami abiga linna atraktiivsemaks muutmine muidugi vajalik. Teiselt poolt aga on riik andnud kohalikele omavalitsustele võimaluse kohalike maksude abiga reguleerida ise oma elukorraldust, finantseerida seda oma äranägemise järgi. Linnavolikogu lähtus oma otsuses tavapraktikast, mille kohaselt reklaamimaks oli sisuliselt juba enne olemas. Kuna ei tahetud ettevõtteid ja eraisikuid mingite uute maksudega koormata, siis korrigeeriti juriidiliselt lihtsalt olemasolevat, juba kehtivat süsteemi, mis oli igati õige käik. Siinkohal ei sobi minul kui linnavalitsuse ametnikul kommenteerida volikogu otsust, sest see on meie jaoks püha ja puutumatu ning kuulub täitmisele. Reklaamimaks ei ole ju mingi uus maksukoormus. Ta kehtis siiamaani kui reklaami paigaldamise tasu. Siiani oli tavaks, et reklaami paigaldamise raha laekus linnaosadesse, kus nad suunati haljastuse- ja heakorra finantseerimiseks. Nüüd laekub reklaamimaks linna eelarvesse, kuid suunatakse eelarvest lähtudes samuti haljastuse ja heakorra kulude katteks. Eelarve on meie jaoks püha ja puutumatu: kui raha on ette nähtud haljastuseks, siis ta sinna ka läheb, seda pole kuidagi võimalik kantida kuskile mujale.

Reklaamimaks on fir-madele kahjulik ja koguni absurdne, kui tuleb maksma hakata oma hoone peal ja oma territooriumil paikneva firmasildi eest. Hoone peal võib omanik omandiõiguse alusel teha praktiliselt kõike. Maailmas ei ole kuskil reklaam oma hoone peal maksustatud.

See on vale lähenemine, et sellise maksu abil linnakassat täita. Tekib olukord, kus tootmine, töötlemine ja teenindamine muutuvad järjest enam karistatavaks tegevuseks. Kes muud kui ettevõtted kannavad suurt maksukoormat, toites ja kattes järjest suurenevat ametnike armeed, kes meile jällegi uusi makse välja mõtleb.

Meie firmasilt on kümme meetrit pikk ja meeter kõrge. Tema eest tuleks maksta ligikaudu 40 tuhat krooni aastas. Seda on liiga palju. Saame maksta mitte üle 20 tuhande krooni. Me oleme nõus maksma niisuguste reklaamtahvlite pealt, mis asuvad linnale kuuluval maal ja kus me ainult rendime pinda, nagu Pärnu maanteel Neste ja Isku ristmikul.

Oleme volitanud autode müüjate ja teenindajate liidu selle asjaga tegelema. Kui linnavalitsus jääb oma praeguse seisukoha juurde, siis kõik meie liitu kuuluvad firmad, meie sealhulgas, on kaalunud reklaamide mahavõtmist. Linnale me nii palju maksma ei hakka. See otsus on juba vastu võetud. Minu teada ka mitmed muud firmad ja liidud kavatsevad asjade praeguse seisu juures oma reklaamid maha võtta.

Hetkel kuum