14. jaanuar 1996 kell 22:00

Kui tihti puutute elus kokku korruptsiooniga?

Paragrahv, mille järgi Ees-ti Vabariigis inimesi korruptsiooni eest vastutusele võtta saab, on alles uus. Politseistatistika järgi on korruptsioonijuhte möödunud aasta jooksul välja selgitatud ainult üks. Korruptsioonile lähedaste kuritegudega -- altkäemaksude võtmised ja andmised, ametiseisundi kuritarvitamised jms -- puutume kokku iga päev.

Korruptsioon ei ole minu meelest ühiskonnas saanud valdavaks nähtuseks, seda esineb lihtsalt teatud eluvaldkondades rohkem kui teistes. Mõnel pool on lihtsalt võimalusi rohkem.

Olen isiklikult olnud situatsioonis, kus ametnik nõuab tasu teene eest, mis tegelikult kuulub tema tööülesannete hulka.

Korruptsioon ei kaunista ühtegi ühiskonda, ta segab demokraatliku ühiskonna normaalset arengut, sellepärast ei saa seda sugugi pooldada. Isiklikult ma korruptsiooniga kokku pole puutunud ja minu meelest kiputakse selle mõistega liialdama, kuigi ta on meie ühiskonnas kahtlemata olemas.

Eriti liialdab meie ajakirjandus, pahatihti aru saamata, mida korruptsioon üldse tähendab.

Korruptsioon nõuab oma kasvuruumi, kuid õnneks oleme me oma seadusandlusega juba niikaugel, et ta vohama ei saa hakata.

Minu meelest pole Eestis kuigipalju eeldusi selleks, et siin korruptsioon väga laialt levida saaks. Mastaabid on selleks liiga väikesed.

Hetkel kuum