16. jaanuar 1996 kell 22:00

Terviklik kvaliteedijuhtimine

Tänapäeva kvaliteedi aluseks on ettevõtte avatus vastu võtta kõik kliendi tähelepanekud ja soovid. Möödas on aeg, kus loodi vajadusi ja neid siis edukalt rahuldati. Selleks, et jääda turule ja liikuda edasi, peab iga ettevõte mõistma ja ette nägema kliendi tekkivaid vajadusi.

Kvaliteeti kui vastavust spetsifikaadile on liiga kaua vääriti mõistetud ja vaba definitsioon püsib sügavalt meie arusaamades.

Tehniline kvaliteet on ainult üks osa niisugustest kvaliteedi üldmõistetest nagu kättesaadavus, täitmise tähtaeg, hind, teenindamine ostmisel ja peale ostmist jne. Tähtsaks faktoriks, mis tagab edu turul, on viimasel ajal saanud toodangu kasutamise pidev uurimine.

Terviklik kvaliteet (TQ) väljendab ettevõtte võimet kiiresti reageerida turu muutuvatele vajadustele. TQ tähendab, et ettevõtte juht, ressursid ja kogu organisatsioon on kontsentreeritud kliendi muutuvate nõuete täitmisele.

Mis on terviklik kvaliteet? Selleks on kaks võimalust: kvaliteeditõenduse programm ja kvaliteediparanduse programm.

Mõlemal neist on oma eelised ja varjuküljed:

-- kvaliteeditõenduse programm toetub tõenduse rangelt dokumenteeritud alusele ja konkreetsele lepingulisele vahekorrale kliendiga. Kui dokumendid on õigesti koostatud ja vormistatud, vähendab see kindlasti vigadest tekkivat riski;

-- kvaliteediparanduse programm toetub kohanemisvõimele ja jätab ruumi loovusele (loomingule). Oht tekib, kui loovust kasutatakse põhieesmärkide saavutamiseks tagasihoidlikult. Siis viib see asjatu energia ja aja raiskamiseni.

Missugust programmi valida?

Kvaliteeditõenduse programmi põhisihiks on saavutada niisugune kvaliteedisüsteemi ohje, et võiks veenduda süsteemi funktsioneerimise vastavuses väljatöötatud ja kinnitatud dokumentatsioonile.

Et saavutada selline tõenduse tase, on vajalikud vähemalt kaks tegevust -- ajaliselt planeeritud sisemine audit ja perioodiline süsteemi tegevuse ülevaatus tippjuhtkonna poolt.

Need kaks tegevust võivad olla küllaldased tõestamaks, et süsteemi ohjatakse, või seda, et leidub erinevusi dokumentatsiooni ja praktilise tegevuse vahel. Viimasel juhul tuleb korrigeerida tegevust, tagamaks dokumentides ettenähtud kord.

Kvaliteediparanduse programmi peasiht on olemasoleva süsteemi parema eksistentsi tagamine. Tähelepanu pole suunatud mitte süsteemi nõudlikumaks muutmisele, vaid, vastupidi, selle võimalikule lihtsustamisele ja efektiivsuse suurendamisele.

Edu saavutamiseks selles osas võib kasutada kvaliteedi parandamise sihte ning töötajate pidevalt esitatavaid ettepanekuid. Mõlemad tegevused aitavad kvaliteedisüsteemi aren-dada vastuoluta kehtestatud dokumentatsioonile, kuna enamus töötajaid tunneb tavaliselt huvi just sellise ettevõtte vastu, mis pidevalt areneb ja kasutab maksimaalselt iga töötaja loovust.

Mõlemad loodud programmid peavad sisaldama niisuguseid ettevõttele tähtsaid eesmärke nagu kvaliteeditõendust läbi õigesti funktsioneeriva süsteemi ja süsteemi pidevat arengut.

Kui neist eesmärkidest on õieti aru saadud, tekib võimalus ja valmidus rakendada mõlemat programmi ettevõtte põhisihtide saavutamiseks. Terviklikus kvaliteediprogrammis tagab kvaliteediparanduse programm iga töötaja motivatsiooni programmi juurutamisele kaasa aitamises.

Kvaliteeditõenduse programm kannab hoolt süsteemi usaldatavuse tõestamise eest ja veenab, et arenguteed on läbimõeldud ja edukad.

Hetkel kuum