1. veebruar 1996 kell 22:00

Erastamisagentuur andis kergekäeliselt garantiikirja

1994. aasta detsembris kirjutas EEA peadirektor Väino Sarnet alla garantiikirjale, milles EEA garanteeris RAS Volta elumajade soojusvõla tasumise nende elamute tulevase valdaja RAS Elumaja poolt 1995. a jaanuaris kuu jooksul summas 474 442 krooni.

Sarneti põhjenduse kohaselt oli soojusvõrgule garantiid andes oli EEA tulnud vastu Tallinna kesklinna valitsuse palvele ja lähtunud humaansuse printsiipidest (elumajad seisid talvel kütmata).

Volta elamufondi üleandmis-vastuvõtmisakt vormistati majandusministeeriumi ja RAS Elumaja vahel 27. märtsil 1995, kus määrati kindlaks ka, et soojusvarustuse lepingutest tulenevate võlgade maksmise kohustus lasub RAS Elumajal.

Soojusvõrgu ja EEA kohtuvaidluse sisulist arutelu alustatakse 6. märtsil. Sarneti sõnul on EEA kui garandi vastutus rakendatav alles siis, kui RAS Volta võlakohustus on üle läinud RASile Elumaja ja RASi Elumaja kui võlgniku arvel ei saa võlgnevust kustutada.

EEA ei kavatse oma garandikohuseid täitma asuda enne, kui RAS Elumaja pole pankrotis.

Tallinna soojusvõrk ootab samuti RAS Dvigateli soojusvõlgade tasumist, kusjuures summa on tunduvalt suurem -- enam kui 1,3 miljonit krooni. Dvigateli puhul tegutses soojusvõrk märksa otsustavamalt. Võla katteks arestiti möödunud suvel täitevbüroo abiga Dvigateli tehno- ja arvutuskeskuse hoone, mille bilansiliseks väärtuseks hinnati 969 tuhat krooni.

Ent siingi sekkus EEA, saates täitevbüroole taotluskirja. Selles paluti Dvigateli vara seoses erastamisega aresti alt vabastada.

Sarnet lubas, et soojusvõlg tasutakse erastamisest laekuvate summadega või kohustatakse vara ostjat seda tegema. Täna on Dvigatel erastatud, lubatud raha pole aga saabunud. Dvigateli uus omanik AS Diamark on lubanud hakata võlga tasuma järk-järgult. Esimene osa võlast lubati tasuda veebruaris-märtsis.

Hetkel kuum