1. veebruar 1996 kell 22:00

Esmaabi nädalalõpuks

Reedeti ilmuv rubriik «Vaba aeg» püüab muuta lihtsamaks ülemineku tihedalt töönädalalt lõõgastavatele puhkepäevadele.

Otsustusvõimetust nädalavahetuse korraldamisel soosib ka vastuolulise sisuga infotulv, mis muu-dab töönarkomaanlusele kalduja immuunseks kõige suhtes, mis toimub väljaspool tema firmat. Millegi põneva kasuks otsustamise hõlbustamiseks anname alates järgmisest korrast regulaarses soovitusveerus ülevaate järgneva nädala oodatud sündmustest, näi-teks romurallist või eksoo-tiliste toitude nädalast, aga ka ooperiesietendusest ja uuest näitusest.

Kaks korda kuus hindame restoranide teeninduse ja toidu kvaliteeti, jättes lugeja otsustada, kus tasub äripartneriga einestada.

Kord kuus testime ööklubi ja spordisaali, andes ette-kujutuse, millised ootamatused võivad selle külastajat tabada. Anname üle-vaate ka soodustustest, kujunenud tavadest ja hin-dadest. Ei tahaks ju sattuda öölokaali, mille publik lõõgastub vaid alkoholist. Sama ebameeldiv oleks ujuda basseinis, mille vesi on räpane.

Alarubriik Seitse Soosikut rändab Eesti linnades ja uurib välja kohalike ette-võtjate seas eelistatud meelelahutus-ja ärikohtumispaigad. Küsitleme Äripäeva lugevaid firmajuhte, kelle arvamuse põhjal koostame nimistu.

Uudishimugi on endiselt inimlik olenemata soost või ametist. Tutvustame salapäraste nimede ja tegevusega klubisid, kelle liikmeks pääsemine polegi lihtne sõltuvalt reeglitest, tõekspidamistest või eriala iseärasustest. Aeg-ajalt viibime lehelugejate ja oma ala spetsialistidega suurüritustel, mida ajalehtedest tuttav rubriik «Kuhu min-na, mida teha» ei kuuluta.

Tööst väsinuna tunduvad tihti parima puhkusena arvutimängud või televii-sori vaatamine. Kui aga paariks tunniks välja minna, ehk leiab siis enam jaksu olla tööl otsustusvõimelisem ja taktitundelisem.

Hetkel kuum