6. veebruar 1996 kell 22:00

Kuhu Eestis investeerida?

Investeerida oleks Eestis vaja eelkõige infrastruktuuri ettevõtetesse. Minu arvates oleks kasulik investeerida näiteks Eesti Gaasi, Eesti Telefoni ja Eesti Energiasse. Kui lähtuda investeeringu likviidsuse seisukohast, siis on muidugi parim investeering Hansapank. Likviidsuse tähtsus inves-teeringus sõltub investeerijast. Kui on pikaajaline investeerija, kellel on näiteks 5--7aastased fondid, siis ei oma likviidsus nii suurt tähtsust. Kui vaadata investeerijatena näiteks kindlustusfirmasid või üldse fonde, kes kasutavad teiste inimeste raha, siis on likviidsusel investeeringu tegemisel oluline osa. Muidugi on siin ka see nüanss, et palju on Hansapanga omanike hulgas väljaspool Eestit olevad investeerijad, kes väga lihtsalt seda aktsiat ostavad ja müüvad, seega võib ka see hind kõikuda kiiresti. See on nagu likviidsuse teine pool. Tegelikult on välisinvesteerijatele terve Eesti ebalikviidne.

Loomulikult on kasulik investeerida ettevõtetesse, kellel on hea turupositsioon. Head investeerimisvõimalust pakuvad seega sellised firmad, kes on oma alal suurimad. Samuti on atraktiivsed firmad, kelle tulevik ei sõltu sellest, et hinnad väga kiiresti kas siis tõusevad või langevad. Näiteks võib siin tuua õlletootmise, inimesed joovad õlut ja ei loobu sellest nii kergelt, seega on õlletootmine stabiilne ettevõtmine. Mulle meeldivad ettevõtted, mis on stabiilsed, konservatiivsed.

Tööstusharuti peaks olema tulevikku näiteks puidu-tööstusel, mööblitööstusel.

Välisinvesteerijate puhul on küsimus ikkagi selles, kas tahetakse teha pikaajaline või lühiajaline investeering. Kui välismaalt mingi raha praegu tuleb ja ta ei ole abiraha, siis tuleb ta lühiajaliselt. Ehk teisisõnu on ta siis nn portfelliinvesteering väärtpaberite näol. Kui välismaalased Eestisse tulevad, siis ongi nende lootus tehtud investeeringud teistele välismaalastele hiljem edasi müüa. Esimene investeerija võtab enda peale teatava riski ja kui ta on õige valiku teinud, siis on tal lootust see tulevastele välisinvestoritele maha müüa.

Eestis võiks investeerida eelkõige infrastruktuuri ettevõtetesse, sadamate, transpordi ja energiaga seotud ettevõtetesse. Siia investeerivatel investeerimisfirmadel on oma oskusteave ja spetsiifika kindlas majandusharus. Nad on võib-olla mujal Ida-Euroopas juba sarnastesse majandusharudesse investeerinud ja teavad, mis neid ootab.

Iseseisva Eesti uuem ajalugu on väga lühike, siin kõrval asub Venemaa jne, seega on siia suhteliselt riskantne tuua pikaajalist investeeringut. Sellisel juhul tuleb investeeringule läheneda hoopis teistmoodi. Samas, kui investeering on tehtud väärtpaberite näol, siis on seda tunduvalt kergem maha müüa.

Jättes kõrvale poliitilise aspekti võib Eesti ettevõtete majanduslikust seisust lähtudes juba ka kohalikesse ettevõtetesse investeerida. Ka Baltic Basin Fond peab investeerimisobjektidena silmas just infrastruktuuridega seotud ettevõtteid.

Hetkel kuum