8. veebruar 1996 kell 22:00

Golfiväljaku omanikud ootavad ringkonnakohtu otsust

Kohtu küsimusele, miks OY Estonia Golf Niitvälja taotleb firmade AS Spordiklubi EGK ja AS EGK Niitvälja omanike nimetamist petturiteks, vastas apellatsioonikaebuse esitanud Soome firma esindaja, vandeadvokaat Indrek Teder, et apellandil on siis kindlam alus varalise hagi esitamiseks. «Sel juhul saab Estonia Golf Niitvälja paremini kaitsta oma huve Soomes käsilolevates protsessides,» selgitas ta.

Eesti firmade esindaja, vandeadvokaat Aare Tark, kordas üle tema meelest juba Harju maakohtus tõestatut, et rendileping sõlmiti soomlaste nõudmisel ja lepingu teksti koostas nende palvel jurist Monika Sehver.

Soome firma poolt kirjutasid lepingule alla kolm inimest, kellest üks oli eestlane, teine eesti keelt vabalt valdav soomlane ja kolmas soomlane, kel võis keelega raskusi olla, kuid kellele lepingu tekst edasi anti.

Pettusega ei saanud Aare Targa sõnul olla tegemist. Indrek Teder väitis eile kohtus, et Estonia Golf Niitvälja on golfiväljakusse investeerinud 8--10 miljonit Soome marka.

Nii Aare Tark kui Spordiklubi EGK juhatuse esimees Mati Rüütel seadsid selle väite kahtluse alla, sest auditeeritud raamatupidamise järgi ulatub soomlaste investeering nelja miljoni kroonini.

Aare Tark põhjendas kogu tüli põhjust asjaoluga, et soomlased tahavad vabaneda eestlastest aktsionäride osalusest.

Eelmise aasta 14. septembril tunnistas Harju maakohus õigustühiseks 1991. aasta jaanuaris Spordiklubi EGK sõlmitud lepingu Niitvälja golfiväljaku aluse maa rentimiseks 99 aastaks EGK Niitväljale. Spordiklubi EGK ja EGK Niitvälja pole sellele kunagi vastu vaielnud, küll aga pole nad nõus, et neid petturiteks nimetatakse.

Hetkel kuum