12. veebruar 1996 kell 22:00

Tallinna linnavalitsus on eiranud seadust

1994. aasta 9. mai otsusega tunnistas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjon Tähetorni tänava ümbruses asuva üle 16hektarise krundi omandireformi objektiks ja maa tagastamist nõudjad omandireformi õigustatud subjektideks. Sama aasta veebruaris vastu võetud valitsuse määruse järgi ei tohi aga anda hoonestusõigust maale, mille kohta on esitatud tagastamise avaldus enne selle avalduse lahendamist.

Sellele vaatamata andis Tallinna linnavalitsus 12. mail 1994 ehk kolm päeva pärast kõnealuse maa tunnistamist tagastatavaks või kompenseeritavaks maaks korralduse teha maaeraldus ASile Fanaal ja sõlmida temaga hoonestusõiguse leping. Pool aastat hiljem informeeriti sellest ka õigusjärgseid omanikke.

6. veebruaril 1995 esitasid õigustatud subjektid linnavaraametile taotluse tagastada neile kuulunud maa täies ulatuses. Mõni päev hiljem palusid nad linnaplaneerimise ametit teatada, kui suur osa krundist jääb tagastamata.

Pärast seda, kui linnavõimud olid kaua vaikinud, esitati mullu oktoobris Tallinna halduskohtule kaebus, nõudes linnavalitsuse 1994. aasta 12. mai korralduse tunnistamist seadusevastaseks. Ühtaegu juhiti kohtu tähelepanu sellele, et linnavalitsus ei olnud ikka veel vastu võtnud otsust vara tagastamise või mittetagastamise kohta. AS Fanaal oli selleks ajaks jõudnud juba püsti panna suured ehitusmaterjalide müügi ja ladustamise angaarid.

Alles novembris 1995 tuli linnavalitsuse korraldus: tagastada vaidlusalune maa osaliselt ehk 16,65 hektarist 10,66 ha. Ülejäänud, sh Fanaali kasutusse antud maa, kompenseeritakse. Probleemide kohtulikku arutelu ei ole alustatud, kuna kord pole kohale tulnud linnavalitsuse, kord Fanaali esindajad. Järgmine katse tehakse märtsis.

Hetkel kuum