14. veebruar 1996 kell 22:00

Mis annab tsiviilkäibes maa?

Arvan, et konkretiseerub ja saab selgemaks pandiobjekt, mis on küllalt oluline instrument lisaks laenudele ka muude finants-instrumentide puhul.

Maa tsiviilkäibesse minek võimaldab arendada hüpoteeklaenude laadset turgu ühelt poolt Eesti klientuurile ja teiselt poolt pankadele suhetes rahvusvaheliste institutsioonidega nendelt raharessursside kaasamiseks Eesti turule.

Lisaks juriidilisele küljele on teine oluline moment maa käibesse minekul see, et hakkab väärtustuma selline objekt nagu maa. Maale kujunevad välja väärtushinnangud ja alles selle tulemusena võib mingis etapis see kujuneda tagatisobjektiks.

Kindlasti lisaks seega maa tsiviilkäibesse minek hoogu juurde pankadele, et anda soodustatumalt krediidiressurssi. Loomulikult on maa laenu puhul kindel ja hea tagatis juriidilisest aspektist. Ent see ei taga laenu lõplikult, laenu tagasimaksmise allikateks ja eelduseks peavad olema muud allikad. Maa on hea lihtsalt laenu tagamise aspektist. Hüpoteeklaenude ideoloogia on seotud ikkagi nii maa kui ka sellel asuva kinnisvaraga.

Iga laen on seotud teatud eesmärkidega ning loomulikult vaadeldakse igat konkreetset laenu erinevalt vastavalt sellele, kas selle laenu taotlejaks on eraisik või äriklient. Ent mõlemal juhul võib üheselt öelda seda, et kui on tegemist hüpoteegiga ja sellise pantimisvõimalusega, siis selge on, et see on laenu otsustamise puhul oluliseks plussiks.

See, kui suur osa peaks panga laenuportfellis olema hüpoteeklaene, on iga panga oma poliitika. See ei ole üheselt määratletav.

Maa muutumine era-omandiks on kindlasti positiivne ja seda protsessi tuleks kiirendada. Maaomanikul on võimalik talle kuuluva maaga vabalt opereerida: müüa ja pantida seda pangalaenu tagatiseks. See avardab ettevõtjale pankadest laenu saamise võimalusi ja ühtlasi annab pankadele võimaluse pakkuda järjest pikemaajalisi laene nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele.

Suur osa praeguolemasolevast elamispinnast vajab uuendamist, vähe on uusi eramuid. Ent samas on olemas hulk inimesi, kellel on korralik sissetulek, mis võimaldab laenu ja intresse tasuda.

Maa tsiviilkäibesse minekul on maad tunduvalt lihtsam tagatiseks võtta, siis läheb laenuandmine lihtsamaks. Kvaliteetsete laenuprojektide, mis on hästi tagatud, hulk peaks kasvama ning seetõttu võib langeda ka laenuintress.

Ilmselt osade maatükkide hinnad sellega langevad ja teised tõusevad oluliselt. Näiteks Tallinna kesklinnas maa hind tõenäoliselt tõuseb. Kaudselt võib see mõjutada ka laenude tähtaegu. Pankadel tekkib huvi pikemaajaliste projektide vastu. Üks huvipuuduse põhjuseid on seni olnud ka see, et ei ole olnud võimalik pikaajalisi projekte tagada.

Hetkel kuum