20. veebruar 1996 kell 22:00

Madalad hinnad annavad konkurentsieelise

Viis-kuus aastat tagasi tehti enamik segusid valmis ehitusplatsil. Tänaseks on ehituslikud kuivsegud muutunud põhiliseks viimistlus- ja sideaineks, mida ostetakse pakkides valmiskujul ning objektil lisatakse vaid vett. Ehituslikud kuivsegud võimaldavad tunduvalt kiirendada ehituse kulgu ja tõstavad ehitusplatsil töökultuuri. Samuti on kotis kuivsegude kvaliteet üldjuhul parem objektil valmistavatest mörtidest, pahtlitest ja kinnitussegudest. Igale objektile, igale seinale ja põrandale saab valida sinna kõige sobilikuma kuivsegu. Ehitaja saab osta objektile paraja koguse ja täpselt sinna sobivad kuivsegud. Samuti saab valmis segamata kuivsegusid kasutada pikema ajaperioodi vältel. Lihtne on kuivsegusid hoida ja transportida.

Viimase paari aasta jooksul on Eesti ehitusmaterjalide kauplused täitunud mitmesuguste firmade toodanguga. Oma turuosa eest võitlevad suured tuntud firmad, nagu Optiroc, Knauf, Henkel ja teised.

Neile pakuvad konkurentsi vähemtuntud, nagu Atlas, Mira, ja kodumaised Uninaks, Aravete Kete, Rival jne. Konkurents on äge ja tänu sellele on kauba hinnad langenud omahinna lähedaseks. Arvata võib, et osa firmasid kasutavad turule tulekul ka dumpinghindu. Seega võib kindlalt väita, et Eestis on ehituslike kuivsegude hinnad ühed madalamad maailmas. Suur eelis on Eesti ehitajatel, olles konkurentsis uute objektide leidmiseks korraldatavatel vähempakkumistel nii Eestis kui meie naaberregioonides.

Kuidas hinnata aga pakutavate ehituslike kuivsegude kvaliteeti? See küsimus hakkab järjest enam päevakorda kerkima.

Eesti ehitajatel on palju erinevaid kogemusi. Tihti ei ole saavutatud soovitud lõpptulemusi. Süüdi võib siin olla nii ehitaja kui ka kuivsegude tootja.

Ehitajate «süü» on tihti selles, et võõrkeelsete kirjade tagant ei ole välja loetud konkreetset tegutsemisjuhendit. Samuti suhtuvad ehitajad hoolimatult etteantud nõuetesse.

Kuivsegude kasutamise juures on muutunud määravaks õhu ja aluspinna temperatuur, lisatava vee hulk ja paljud muud tegurid. Täiesti lubamatu on lisada valmis kuivsegudesse muid täitematerjale, tsementi ja liimi. Nõuete eiramine võib kogu segu täielikult rikkuda.

Kuivsegude tootjad on hakanud ägedas konkurentsis uute turgude pärast välja laskma uusi «lahjemaid» segusid, mis on küll turul tuntud nimede all, kuid mitte nii hea kvaliteediga. Vähendades polümeeride, liimide ja teiste kallite komponentide hulka segudes, langeb ka segu omahind, kuid ka kvaliteet.

Kahjuks on ka meie turule toodud vähetuntud firmade välismaiste kirjadega ehituslikke kuivsegusid, mis oma koostiselt on «lahjad» ega vasta mingitele nõuetele.

Kuidas siis hinnata ehituslikke kuivsegusid? Kahjuks ei ole meil Eestis kehtestatud veel mingeid standardeid ega norme, millele vastavaid kuivsegusid võiks Eestis turustada.

Ka ei ole Eestis kuivsegude testimiseks laborit ega spetsialiste, kes oskaksid kuivsegude kvaliteeti võrrelda ja hinnata.

Hädasti oleks vajalik koolitada meie ehituskallakuga kõrgkoolides uusi spetsialiste, kes oleksid endale selgeks saanud tõed ehituslikest kuivsegudest.

Samuti tuleks sisustada mõni labor sellesuunaliste katsetuste tegemiseks sealsamas kõrgkooli juures. Sealt saaks siis riik tellida vastavasuunalisi uuringuid.

Kuidas täna valida ja keda usaldada, kui käes on uued ehitus-remonditööd? Korterite remondiks ja vähemnõudlike objektide juures saab määravaks kindlasti toote hind.

Odavalt ostes tuleks kindlasti tutvuda toote kasutamise juhisega, et välja selgitada, kas toode rahuldab taotletud nõudeid. Samuti pole vähemtähtis tootja firma ja tema päritolu.

Kodumaise toote puhul jääb tootja kättesaadavaks ja võimalikele küsimustele ning pretensioonidele saab kergemalt lahenduse. Eestis on veel küllaltki odavad täiteained, tsement, energia ja töö. Samuti on odav segude transport.

Seega on Eesti tootjal võimalus osta segudesse rohkem kalleid komponente. Kallitel ja esinduslikel objektidel seavad tellijad tihti ette nõudmised ehitusmaterjalide suhtes.

Seega on ehitaja oma otsustes seotud. Kuid ka sellisel juhul tuleks valida ja kaaluda. Suurtootjatel on sortiment lai, samuti on lai hinnaskaala. Tutvuma peaks hoolikalt segude kasutamise juhiste ja objekti võimalustega. Tihti ei ole kõige kallimad segud ka kõige rentaablimad.

Hetkel kuum