6. märts 1996 kell 22:00

Mobiilside tulevik Eestis?

Kolm mobiilside operaa-torfirmat Eesti peale on võrreldes muu maailmaga tohutult palju, selliseid riike, kus on kolm GSMi operaatorit, võib vast näppude peal üles lugeda. Mujal maades on üldreeglina kaks operaatorit, Eesti on kolme operaatoriga elaniku kohta kindlasti maailma juhtiv riik.

Mobiilside arengus ei saa Eestit muu maailma kontekstist välja rebida. Kuigi kasvutempo on pisut langenud, on mobiilside arenemas igal pool. Kui areneb edasi Eesti majandus, siis kasvab ka vajadus mobiilside järgi. Neid, kes ostavad selle ainult moe pärast, on ikkagi üksikuid.

Siiani on mobiilside abonentide arv Eestis iga aastaga kahekordistunud. Hetkel on meil kokku 33 tuhat abonenti, ehk on järgmise aasta lõpuks neid kahekordne hulk. Kui palju neist on EMT omad ja kui palju teiste omad, eks elu näitab.

Tulevikus jätkub kindlasti nii GSMi kui NMT juurdekasv, GSMi juurdekasv on tunduvalt kiirem. Oleme suunanud sellele ka meie reklaami. Tallinnas ja suuremates linnades tekkis probleem, et NMT ei suutnud tehnilistel põhjustel kliente rahuldada. Oleme suunanud kliente teadlikult GSMi peale. Näeme, et NMT kasvab Eestis edasi just maapiirkondade arvel. Aasta lõpuks peaks olema Eesti vähemalt 95protsendiliselt kaetud NMT võrguga. NMT juurdekasv jätkub ka Skandinaavias. Nii on näiteks Põhja-Ameerikas 38 miljonit mobiiltelefoni kasutajat, Euroopas on umbes 24 miljonit inimest. Põhja-Ameerika mobiilside kasutajatest on umbes 95% analoogmobiilside kasutajaid, seda võib siis võrrelda NMT süsteemiga. Seega, ehkki GSM kasvab kiiremini, elab NMT veel aastakümneid.

Ritabelli tulekust võida-vad kõik. Radiolinja tulek on olukorda oluliselt tervendanud, kiiresti on arenenud ka EMT. Samas ei jõua üks iial normaalsel tasemel kõike ära teha. Näen siin selles suhtes heatahtlikku suhtumist ja koostööd.

Ma näen sidet lähikümnenditel hoopis teistmoodi, seega on turule tulek ettevalmistus homseks. Ma arvan, et see peaks olema sisenemine uude multimaailma.

Selle aasta lõpuks ja ka edaspidi Eestis olevate abonentide arv ja selle numbri kasv sõltub paljuski ikkagi kogu majanduse arengust ehk millal tekib keskklass, kas tuleb tegelik tarbija.

Kolme firma konkurent-si Eesti turul ei tahaks enne kommenteerida, kui Ritabell on turule tulnud. Ka suuremates riikides on üldjuhul kaks mobiilside operaatorit. Erandeid on, näiteks Rootsi ja Austraalia. Mulle tundub, et mobiilside areng jätkub kiiremini, kui oskame arvata. Tormilisem peaks olema kasv just GSMi vallas, see areneb kiiresti ka maailmas. Abonentide arvu selle aasta lõpus on raske prognoosida, see ei sõltu ainult operaatorite tegevusest.

Traadita telefon ei kao tulevikus kindlasti ära, aga kasutamine hakkab suuremalt jaolt suunduma kindlasti mobiilsidele.

Hetkel kuum