7. märts 1996 kell 22:00

Soome ja Eesti sõmivad lepingu sotsiaalkindlustuses

Soome sotsiaalkindlustusasjatundjate töögrupp viibis nädal aega Eestis ja tegi koostööd Eesti töögrupiga, et alustada põhjalikku lepingu koostamist. Eesti ja Soome vahelisele sotsiaalkindlustuslepingule kirjutatakse alla tõenäoliselt aasta lõpul, teatas sotsiaalkindlustusameti direktor Külli Pedak.

Leping puudutab pensione, ravikindlustust, töötu kaitset, kahjuhüvitust tööõnnetusel ja kutsehaiguse korral ning lastetoetusi.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kindlustusosakonna juhataja asetäitja Jorma Perälä sõnul tahetakse luua süsteem, et iga inimene saaks sotsiaalse kindlustatuse tagatise vaid ühest riigist korraga ja keegi ei jääks sellest hoopis ilma.

Praegu, kui lepingut riikide vahel pole, ei saa ükski Eesti turist mingit toetust ega abi Soomest.

Pensione hakkab sõlmitava lepingu alusel kodanikele maksma riik, kus isik on oma pensioni välja teeninud. Seega Eestisse elama asunud soomlased hakkavad saama pensoni Soome seaduste kohaselt.

Eestis on hetkel keskmine kuupension 930 krooni, Soomes 5000 Soome marka (ligi 13 000 krooni). Soome pensionäride kuu sissetulek ületab umbes neljakordselt Tallinna töötajate keskmise kuupalga.

Keskhaigekassa direktori asetäitja Vaike Näripea sõnul pole ohtu, et Soome pensionärid hakkaksid hulgaliselt Eestisse kolima.

Ravikindlustusteenused on riikides võrdsustatud keeruka punktisüsteemiga, mille alusel riigid teevad vajaduse korral omavahel tasaarveldusi. Soome sõitev turist või töötaja peab haigekassast võtma spetsiaalse tõendivormi, mille alusel tagatakse talle Soomes oleku ajal vajalik ravikindlustus, lisas Külli Pedak.

Eesti haigekassa omab ülevaadet Eestis ravil olnud Soome kodanikest, kuid Soome poolel pole sellelaadseid kokkuvõtteid tehtud. Analoogseid sotsiaalkindlustuslepinguid töötab Eesti välja ka Läti ja Leeduga.

Hetkel kuum