10. märts 1996 kell 22:00

Kas saadikud rikuvad majandussuhteid Venega?

Riigikogu kaastundeaval-dus t?et?eeni vabadusvõitlejatele tuli ettevõtjate jaoks väga ebasobival ajal. Riigikogu on riigikogu ja nende elu see avaldus ilmselt ei mõjuta.

Meil aga on hetkel näiteks tegemist sellega, et Ivangorodi piiripunktis käib laiahaardeline autode ares-timine Vene tolli poolt. Oleme püüdnud tekkinud olu-korda lahendada juba poolteist nädalat, ent siiani on kogu aeg ainult hullemaks läinud.

On karta, et autosid ei saagi niipea lahti. Tunnetame, et Vene tollis on kehtima hakanud uued, täiesti Eesti-vastased seadused. Kahju on väga suur.

Riigikogu liikmete avaldus on ettevõtjate jaoks ääretult ebasobival ajal tehtud. Kui neid asju nii aetakse, siis mina seda küll ei toeta.

Jääb mulje, et saadikud ei ole kursis asjadega, mis meie inimeste elu oluliselt mõjutavad.

Ainuke lootus lahendust leida on hakata riiklikul tasandil välisministeeriumi ning teede- ja sideministeeriumi abiga Venemaaga läbirääkimisi pidama.

Ma ei seostaks omava-hel kaastundeavaldust ja majandussuhteid Venemaaga.

Segadused piiril olid enne avaldust ja jätkuvad ka pärast avaldust. Selle põhjus ei peitu ei Eestis ega avalduses.

Avalduse puhul pole niivõrd tähtis tema täpne tekst ja arvatavasti pole oluline ka Radujeviga juhtunu või mittejuhtunu.

Ma arvan, et need riigikogu liikmed, kes sellele avaldusele alla kirjutasid, väljendasid eesti rahva enamuse suhtumist, et sõda T?et?eenias on igati taunitav. Saadikud väljendasid Eesti valijaskonnas domineerivaid seisukohti, mida ma pean äärmiselt positiivseks.

Võimalike majanduslike tagasilöökidega on asi minu arvates selline, et igasugused majandushuvid on alati kahepoolsed.

Eesti valitsused on idahuvide eest väga hästi seisnud, mida ei saa öelda Vene poole kohta, kes kahjustab jätkuvalt oma ettevõtjate huve. Nimetatud protsessi kulgemine ei allu aga enam meie kontrollile.

Hetkel kuum