14. märts 1996 kell 22:00

Dudkini advokaat Talviste kaebab edasi

Järgmise nädala teisipäevast alates, kui ringkonnakohus kuulutab otsuse tervikuna välja, on Talvistel edasikaebamiseks kuu aega.

Et 12. märtsil avaldas ringkonnakohus otsusest vaid lakoonilise resolutiivosa, ei oska ma järeldada, miks kohus just sellisele otsusele jõudis, lausus Talviste. Ta avaldas imestust otsuse punktide üle rahuldada prokuröri apellatsiooniprotest täielikult ja kaitsja apellatsioonikaebus osaliselt.

«Kuna mina ei palunud Dudkini paigutamist kinnisesse vanglasse, vaid tema õigeksmõistmist, siis võib eeldada, et osaline rahuldamine tähendab seda, et süüdistuse mahust -- 238 000 USA dollarit -- on osa maha võetud,» pakkus Talviste üht varianti. «Kas üldse ja kui palju maha võeti, ma ei tea.»

Talviste sõnul jääb ta huviga ootama ka seda, keda käsitleb ringkonnakohus kannatanuna. Uurimisorganid on vägisi püüdnud kannatanu rolli kaasata TKP, kes on aga järjepidevalt kinnitanud, et nad võõrandasid nõudeõiguse kolmandatele isikutele, lausus Talviste.

Nõudeõiguse võõrandamine alla nominaali oli Talviste sõnul likvideerimiskomisjoni õiguspädevuses. «See polnud nende kohustus, aga nad võisid seda teha,» selgitas Talviste «Kui nüüd väidetakse, et kannataja oli ikkagi TKP, jääb see mulle arusaamatuks.»

Dudkin avaldas lootust, et nende kassatsioonikaebus läbib loakogu ning riigikohus langetab objektiivse otsuse. «Kui asja edasisel menetlusel tekib tõrkeid, kaebame edasi Strasbourgi Euroopa inimõiguste kohtusse,» kinnitas Dudkin.

Vastavalt ringkonnakohtu otsusele võetakse Dudkin vahi alla kohtuotsuse jõustumisel, st selle tervikuna väljakuulutamisel. «Praktiliselt toimub asi nii, et jõustunud kohtuotsus saadetakse Tartu linnakohtusse, mis saadab selle Dudkini elukohajärgsesse politseijaoskonda, mis kutsub seejärel Dudkini välja,» selgitas Talviste. «Mul on aga õigus taotleda loakogult kohtuotsuse täitmise peatamist, kuni riigikohus pole asja läbi vaadanud.»

Hetkel kuum