21. märts 1996 kell 22:00

Äritegevuse alustamine on ameerikalikult lihtne

USA puhastusvahendite firma esitlusele oli tulnud vähemalt 3000pealine rahvahulk ja asjasse pühendamatule võis esialgu jääda mulje, et ta on sattunud miitingule või rahvakoosolekule. Tundus, et inimesi on haaranud tõeline ameerikalik «kullapalavik». Suurem osa neist oli Sakalasse tulnud kutsetega, mida levitati tuttavate kaudu.

Nii nagu paljude teistegi ettevõtmiste puhul, jõudis ka GNLD Eestisse Soome kaudu, kus firma on tegutsenud 5 aastat. Firma loodi 38 aastat tagasi Ameerikas ning ettevõte toodab toidulisandeid, puhastusvahendeid ja kosmeetikatooteid.

Firma asepresidendi George Casale sõnul tegutseb GNLD praegu 35 riigis ning firma rahvusvaheline müügivõrk hõlmab rohkem kui 200 000 edasimüüjat. Ettevõttel on kogu maailmas 600 täiskohaga töötajat ja üle 60 000 ruutmeetri kontori- ja laoruume, kus on kaupu rohkem kui 100 mln dollari eest.

Casale kinnitusel on äritegevuse algus väga lihtne: kõigepealt tuleb firma tooteid ise kasutada ja seejärel neid teistele soovitada.

«GNLD edasimüüjana olete iseenda peremees, püstitate ise oma eesmärgid ja panete paika oma tööaja -- seega mõjutate ise oma teenistust,» kinnitab GNLD Euroopa asepresident Renato Di Carlo.

Carlo sõnul võib eestlasest müügiagent firma tooteid müües kuus kuni 20 000 krooni lisaraha teenida.

Müügiagendi sissetulek sõltub sellest, kui palju ta suudab uusi inimesi müügivõrku kaasa haarata. «Edu võtmeks on tegevuse kahekordistumine: mida edukamaks aitate organisatsioonil saada, seda kasulikum teile endile,» väidab Renato Di Carlo.

GNLD liikmemaks on 225 krooni, millele lisandub 990 krooni tooteid tutvustava õppematerjali ning 4000 krooni toodete stardipaketi eest.

GNLD müügiagendid pole firmaga töösuhetes ning tegutsevad iseseisvate ettevõtjatena.

Koolitusfirma Mercuri International müügijuhi Kaie Kaarlaiu sõnul saab firma oma müügiagenti sel juhul mõjutada vaid raha kaudu, kuid samas pole tal inimese suhtes ka mingeid kohustusi.

Kaarlaiu väitel näitab võrgumüügi meetod viimasel ajal maailmas vähenemise tendentsi, kuna konkurentsi suurenedes omab järjest suuremat kaalu müügitöö kvaliteet.

U-MANi koolituskeskuse juhatuse esinaise Silva Sirge sõnul on aga võrgumüük üks efektiivsemaid müügisüsteeme, mille eelisteks on aktiivne müük, väikesed kulutused ja lai müügivõrk.

Tema kinnitusel on meetod pärit 1920. aastate Ameerikast ning esimesena avastas selle süsteemi efektiivsuse narkomaffia.

Kui kaup on ostetud müügiagendilt, pole tarbija kaitstud võimalike pettuste ja ebakvaliteetse kauba eest.

Tervisekaitseameti hügieeniosakonna arst-toksikoloogi Urve Halliksoo sõnul peavad kõik tarbekeemiatooted olema registreeritud tervisekaitseametis. Tema kinnitusel on GNLD esindaja umbes 20 toote sertifikaadid ja eelnevad uuringud tervisekaitseametis ette näidatud.

Halliksoo sõnul ei tohi ilma realiseerimisloata müüa tarbekeemiatooteid ükski kauplus ning realiseerimisloa ärakiri peaks olema ka igal müügiagendil. «Agentidega müümise puhul võib olla väga palju kahtlast tausta,» väidab Halliksoo.

Kauplustes kontrollib kaupa tarbijakaitseamet ning Halliksoo sõnutsi peaksid nad ka müügiagentide vastu huvi tundma.

Tarbijakaitseameti peadirektori asetäitja Marje Kokk ütles, et nende inspektorid kontrollivad kaebuste alusel jaevõrku ning suure töökoormuse tõttu pole nad müügiagentidega seni tegelenud.

Hetkel kuum