24. märts 1996 kell 22:00

Turumajandus meeldib eestlastele naabreist enam

Andrus Saar lausus viiendat järjestikust aastat korraldatud rahvusvahelist uurimust kommenteerides, et Eestis on suhtumine turumajandusse võrreldes teiste Balti riikide, T?ehhi ja Venemaa Euroopa-osaga olnud suhteliselt stabiilsem.

Kõige parem oli suhtumine turumajandusse Eestis 1991. aastal, millal selle populaarsus küsitletute hulgas oli 32 protsenti.

Turumajanduse toetajate arv langes mõneti 1992. a, see oli seotud rahareformiga, rääkis Saar. Järgmisel aastal suhtumine turumajandusse jällegi paranes ja populaarsuse protsent oli 26.

Eestis oli kõige rohkem neid peresid, kes väitsid, et nende majanduslik olukord on viimaseil aastail paranenud või jäänud samaks, kommenteeris Saar.

Lätis ja Leedus on majandusreformidesse ja turumajandusse positiivselt suhtujate arv tunduvalt väiksem kui Eestis ja turumajanduse populaarsus on neis riikides viimaste aastate jooksul pidevalt langenud. Kui Leedus oli 1991. aastal turumajanduse populaarsus küsitletute hulgas 55 protsenti, siis eelmisel aastal oli vaid 16 protsenti. Lätis on suhtumine turumajandusse halvenenud veelgi enam, 43 protsendilt ühele protsendile.

Eurobaromeetri küsitluse käigus uuriti 18 Ida- ja Kesk-Euroopa riigis juhuslikult valitud tuhande inimese hoiakuid majandusreformidesse ja demokraatia arengusse. Viimane küsitlus tehti 1995. aasta novembris.

Hetkel kuum