26. märts 1996 kell 22:00

Brüssel kahtlustab kartellikokkulepet

Komisjoni uurimisgrupp usub, et ABB koos viie teise ettevõttega on seotud hinnakokkulepetega ning turuosade jaotamisega mitmel Euroopa turul, sealhulgas Saksamaal, Hollandis, Austrias, Rootsis ning Taanis.

Majanduslehe Financial Times uurimus on päevavalgele toonud eeldatava kartelli katsed neutraliseerida ühte oma konkurenti, Rootsi keskkütteseadmete firmat Powerpipe, mis on «kartelli» liikmed mitmest soodsast lepingust ilma jätnud.

Komisjoni uurimisgrupp on kahtlusalustesse firmadesse teinud mitu reidi, mille käigus konfiskeeris hulga dokumente.

Konfiskeeritud dokumentidest ilmneb, et oletatava kartelli liikmed on mitmel korral Powerpipe'ile otsest survet avaldanud. Nii Powerpipe'i varustajaid kui kliente on ähvardatud kollektiivse boikotiga, sundimaks neid oma sidemeid firmaga katkestama. Rünnak järgnes siis, kui Powerpipe võitis enesele keskkütteseadmete lepingu Leipzig-Lippendorfis, Ida-Saksamaal 1995. a märtsis.

Komisjoni poolt firma Powerpipe varustajatele ja klientidele saadetud järelepärimises on kirjas: «kui tõestatakse, et tegemist on kollektiivse boikotiga, on tegemist Euroopa Liidu lepingu Artikkel 85 jämeda rikkumisega.» Nimetatud artikkel reguleerib konkurentsireeglite oletatavate rikkumiste uurimist. Kui kahtlusalused ettevõtted leitakse süüdi olevat, tuleb neil maksta kõrget trahvi.

Kartelli kuulumises kahtlustatavad kuus firmat on ABB, kolm Taani ettevõtet --Logstor, Tarco ja Starpipe -- ning kaks Saksamaal asuvat ettevõtet -- Panisovit ja Isoplus.

Päevavalgele on tulnud oletatava kartelli tegevuse üksikasjad. Tõenäoliselt jagasid selle liikmed omavahel ära kõik 100 000 Saksa margast suuremad lepingud Euroopa turul. Samas on osa kartelli liikmeid nurisenud, et teised ei ole kokkuleppest alati kinni pidanud.

Komisjoni käes olev tõendusmaterjal on avalikuks teinud, et firmale Powerpipe Ida-Saksamaal Neu Brandenburgis antud tellimuse korral püüdsid kartelli liikmed veenda Powerpipi lepingust loobuma. Sõnaselgelt pakuti viimasele kohta kartellis ning selgitati, kuidas «ring» Euroopa keskküttetorustike valmistajate assotsiatsiooni varjus toimib. Viimane on ametlikel andmetel kaubandusorganisatsioon.

Firmade juhid möönavad tihedate omavaheliste kontaktide olemasolu ning et kogu kartelli tegevust juhitakse ABBst. Powerpipe'ile pakuti kindlat osa Rootsi ning mõnede Euroopa riikide turust vastutasuks selle eest, et Powerpipe ei võta kartelli eest lepinguid ära nendel turgudel, kus kartell tegutses. Ühemõtteliselt tehti selgeks, et kaastööst keeldumise korral tõrjub kartell Powerpipe'i turult välja.

Euroopa komisjoni uurimisgrupi esimesi järeldusi oletatava kartelli osas keskkütteseadmete turul on oodata suve lõpus. FT-REUTER

Hetkel kuum