3. aprill 1996 kell 22:00

Eesti väärtpaberiturg korrastub

«Väärtpaberituru seaduses tehtavate muudatuste eesmärk on hakata korrastama väärtpaberiturgu,» ütles rahandusministeeriumi väärtpaberitalituse juhataja Hilma Naaber.

«Kui seadustest kinnipidamisest ei hoolita, siis nende rikkumise korral võivad rahatrahvid ulatuda kuni miljoni kroonini,» lisas ta.

Väärtpaberite avaliku väljalaskmise korra ja väärtpaberijärelevalvele esitatava informatsiooni nõuetele mittevastavuse eest on seaduseparanduste alusel õigus määrata trahvi kuni 300 000 krooni, esmaslevitamise peatamise nõude rikkumise eest kuni 500 000, tehingute keelu nõude mittetäitmise ja tegevuslitsentsita tegevuse korral kuni miljon krooni.

«Seni sai väärtpaberiamet turu osalisi ohjes hoida ainult kasutades litsentsi mitteandmist,» märkis riigikogu majanduskomisjoni nõunik Piia Schults.

Võrreldes esialgse eelnõuga, mis esitati riigikogu menetlusse 5. veebruaril, olid seaduse lõplikus redaktsioonis Schultsi sõnul karistused tunduvalt suuremad. Ta lisas, et trahvidele püüti anda ka rohkem rakenduslikku jõudu. Esimese eelnõu järgi oleks saanud vastutusest kõrvale hoida 99 protsenti, leidis Schults.

«Majanduskomisjoni esitatud ettepanekud seaduse muutmiseks olid põhiliselt suunatud sellele, et sätestatavad vastutused väärtpaberiturul osalejatele oleksid ka reaalses kohtupraktikas kohaldatavad,» lausus Schults.

«Väärtpaberiseadusandluse eesmärk on kaitsta investeerijat, et ta ei langeks pahatahtliku pettuse ohvriks,» ütles Hilma Naaber.

Piia Schultsi sõnul on vastuvõetud paranduste näol tegemist nn uue väärtpaberituruseaduse redaktsioonieelse parandusega, kuna riigikogus valmistatakse ette täiesti uut seadust.

Hetkel kuum