3. aprill 1996 kell 22:00

Hansa erastamisfondi aktsiad kõrges hinnas

«Emissioon läks üle ootuste edukalt,» lausus fondi haldava ASi Hansa Asset Management tegevdirektor Raul Malmstein. «Fondihalduri seisukohast on meeldiv, et fondi vastu on väga suur usaldus institutsionaalsetel investoritel, kes paigutasid fondi üle kaheksa miljoni krooni sularaha. Lisaks laekus natuke rohkem kui 18 miljardit EVP-krooni.»

Malmstein kinnitas, et Hansa erastamisfondi tööplaanis on käesoleval aastal veel ühe emissiooni korraldamine.

«Portfellimahu suurendamine on fondihalduri seisukohalt positiivne, aga me peame alati arvestama ka nende aktsionäride huve, kes on fondiga seni liitunud,» lausus Malmstein. «Kui me leiame võimaluse, et uued investorid ei kahjusta mingil määral seniste aktsionäride huve, siis korraldame tõenäoliselt veel ühe emissiooni.»

Hansa erastamisfond erineb enamikust erastamisfondidest selle poolest, et vaatamata oma aktsiate müügile EVP-kroonide eest käitutakse investeerimisfondina. Fond ostab vaid likviidseid aktsiaid, mistõttu pole erilist huvi üles näidatud erastamisagentuuri avalike müükide vastu.

«EVPdes oleme ostnud vaid Norma aktsiaid, mis on kujunemas meie hinnangul likviidseks aktsiaks,» ütles Malmstein. «Kõikide teiste ettevõtete puhul pole me oma pakkumust teinud.»

Kui Hansa erastamisfond alustas oma tegevust 8. septembril, oli fondi aktsia arvestuslik puhasväärtus 11,9 krooni. Praeguseks on aktsia väärtus tõusnud 21 kroonini. «Seda ei maksaks väga ületähtsustada, sest kui me alustasime, olid EVPd absoluutses mõõnas ja seoses sellega oli ka aktsial madal puhasväärtus,» rääkis Malmstein. «Hiljem EVP kurss tõusis ja läbi investeeringute on meie aktsia puhasväärtus kasvanud.»

Kahekordne aktsiahinna kasv on tema sõnul natuke petlik.

Malmstein ei välista peatselt uue investeerimisfondi teket. Küsitav on vaid, kas see on investeerimisfond EVP-kroonide või sularaha baasil, lisas ta.

«Me peame eelkõige vaatama, milliseks kujuneb riiklik erastamisprogramm ning millised ettevõtted EVPde eest müüki pannakse,» rääkis Malmstein.

Hansa erastamisfondi teise emissiooni maht oli 400 000 aktsiat, kokku märgiti 657 000 aktsiat. Sularaha eest märgiti 8,2 miljonit krooni (74 protsenti emissioonist), EVPde eest 18,3 miljonit EVP-krooni. Teise emissiooniga lisandus Hansa erastamisfondi senisele 900 aktsionärile veel 1050 aktsionäri.

Enne emissiooni oli Hansa erastamisfondi maht ligi 4,7 miljonit krooni, mis suureneb emissiooni järel ligi 16 miljoni kroonini.

Hetkel kuum