14. aprill 1996 kell 22:00

Kuidas toimite olukorras, kui on vaja töötaja vallandada?

- Töötaja vallandamise puhul teen reeglina vallandamisintervjuu. Sellega saan selgitada töölt vabastamise põhjusi ning ka töötaja ise saab öelda, mis tal südamel on.

Tavaliselt jõuame koos sellise tulemuseni, et ka inimene ise ütleb välja, miks ta ei saa jätkata konkreetsete tööülesannete täitmist. Nii ei lahku ta kibestunult . Tihti annan inimesele ka nõu, milleks ta minu arvates sobib.

Vallandamine ei tähenda seda, et firma juht lööb töötajale allapoole vööd.Tuleb mõelda ka sellele, mis inimesest edasi saab. Tavaliselt saab ta enne lahkumist piisavalt aega uue töökoha leidmiseks.

Kui vallandamiseks on järsk põhjus, olen alati suutnud töötajale selgeks teha, miks meie teed päevapealt lahku lähevad. Kohtuni pole asi veel kunagi läinud.

Formaalsetel ettekäänetel pole minu arvates õige ja eetiline inimest töölt vabastada. See näitab juhi nõrkust ning teeb nii inimesele kui ka firmale kahju.

- Üldjuhul teatame töötajale vallandamisest kolm kuud ette. Kui inimene oma tööülesannetega toime ei tule, võib äärmuslikul juhul kasutada ka palga vähendamist. Vallandamine tuleb kõne alla siis, kui inimene ei täida mahulisi ja kvalitatiivseid eesmärke, mis on kirjas töölepingus.

- Juhul kui mõne inimesega tekib arusaamatusi, ei tasu asjaga liigselt venitada ja väljamõeldud põhjusi leiutada, kuna see loob halva mikrokliima. Töötama peab ikka rõõmuga.

Meie oleme maksnud inimesele välja kolme kuu kompensatsiooni ja andnud talle vajadusel ka soovituse järgmisesse töökohta.

- Põhimõtteliselt on olemas kaks võimalust: aeglane ja kiire.

Mõlema võimaluse puhul on ühine see, et kui sa pole töötajaga rahul ja oled otsustanud temast vabaneda, tuleb põhjus täpselt ära seletada.

Aeglane võimalus on selline, et sa ei anna inimesele enam uusi ülesandeid ega tõsta tema palka. Siis läheb arusaaja inimene teatud aja möödudes tõenäoliselt ise ära.

Teine on kiire võimalus, mida kasutatakse praktikas tunduvalt sagedamini. Kiire võimalus rakendub kahes järgus.

Kõigepealt öeldakse töötajale põhjus, miks temaga rahul ei olda ja antakse aega enda parandamiseks.

Kui töötaja temale antud ülesannetega ikka toime ei tule, siis lahkub ta firmast päevapealt.

Seejuures makstakse talle kõik seaduses ettenähtud hüvitised ning juhul kui inimesel on olnud varasemal ajal firma ees suuremaid teeneid, siis saab ta ka täiendava valuraha.

Hetkel kuum